niedomykalność zastawki co to jest
Co oznacza Niedomykalność Zastawki Mitralnej? Skutki łaciny: insufficientia valvulae mitralis, z.

Czy przydatne?

Definicja Niedomykalność Zastawki Mitralnej

Definicja z ang. Mitral regurgitation, z niem. Mitralinsuffizienz.

Co znaczy: polecany specjalista: kardiolog z łaciny: insufficientia valvulae mitralis, z angielskiego: mitral regurgitation, MR Model serca w niedomykalności mitralnej (licencja, autorzy) Wada serca polegająca na niedomykaniu się jednej z zastawek (mitralnej, inaczej nazywanej dwudzielną albo przedsionkowo-komorową) , co skutkuje cofanie się krwi z lewej komory serca do lewego przedsionka. Objawy duszność kołatanie serca obrzęk kończyn dolnych przerost serca szmery w sercu Podział i powody Niedomykalność może mieć postać ostrą albo przewlekłą. W formie przewlekłej w czasie skurczu krew cofa się z lewej komory do lewego przedsionka, co prowadzi do jego przeciążenia i w konsekwencji zwiększenia, które może wywoływać migotanie. W formie ostrej zwiększenie nie występuje i z racji na nagły wzrost ciśnienia, może dojść do obrzęku płuc. W formie ostrej, wymienia się następujące powody: zmiany płatków zastawki pęknięcie struny ścięgnistej choroby mięśni brodawkowatych choroby pierścienia zastawki Z kolei przyczynami przewlekłej niedomykalności mitralnej mogą być: choroby zapalne (gorączka reumatyczna, toczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy, twardzina, choroba Kawasaki) choroby zwyrodnieniowe (zespół Barlowa, zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa) choroby mięśnia sercowego (choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatia rozstrzeniowa, kardiomiopatia przerostowa) choroby spichrzeniowe i naciekowe (amyloidoza, zespół hipereozynofilowy, zespół rakowiaka) powody jatrogenne (przyjmowanie pochodnychergotaminy lubfenfluraminy) wady wrodzone (rozszczep płatka zastawki mitralnej, dwuujściowa zastawka mitralna) Diagnoza Niedomykalność zastawki można wykryć w badaniu osłuchowym, objawia się ona szmerami i zmianami w tonach serca. W badaniu EKG najczęściej nie widać zmian, z kolei na zdjęciu rentgenowskim widoczne jest zwiększenie lewego serca (tak zwany sylwetka mitralna). Decydującym badaniem jest Echo serca, na podstawie którego określa się stopień niedomykalności. Leczenie W terapii podawane są leki rozszerzające naczynia krwionośne (na przykład nitrogliceryna, nitroprusydek sodu). W razie wystąpienia niestabilności hemodynamicznej, konieczna jest operacja, polegająca na wszczepieniu sztucznej albo naturalnej protezy zastawki.

Czym jest Niedomykalność Zastawki znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy N .