limfoblastyczna białaczka co to jest
Co oznacza Ostra Białaczka Limfoblastyczna? Skutki łaciny: leucaemia lymphoblastica acuta.

Czy przydatne?

Definicja Ostra Białaczka Limfoblastyczna

Definicja z ang. Acute lymphoblastic leukemia, z niem. Akute lymphatische Leukämie.

Co znaczy: polecany specjalista: hematolog z łaciny: leucaemia lymphoblastica acuta, lymphadenosis leucaemica acuta, skrót LLA, z angielskiego: acute lymphoblastic leukemia, ALL Aspirat szpiku barwiony sposobem Wrighta od pacjenta z ostrą białaczką limfocytarną z komórek prekursorowych B (licencja, autorzy) Choroba nowotworowa (nowotwór złośliwy), charakteryzująca się rozrastaniem tkanki limfatycznej i tworzeniem się nacieków z tej tkanki w różnych częściach ciała. Towarzyszy temu niebolesne zwiększenie węzłów chłonnych. Ten typ białaczki pojawia się z powodu nabytego uszkodzenia DNA komórek rozwijających się w szpiku kostnym. Jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u dzieci. Objawy bladość skóry bóle kostno - stawowe osłabienie pocenie się wybroczyny zmęczenie Diagnoza W celu postawienia diagnozy wykonywane są badania krwi i szpiku kostnego. Podstawy do rozpoznania choroby stanowią zmiany w szpiku i obecność blastów we krwi. Dodatkowo przeprowadza się badania kariotypu i immunofenotypowe. Na podstawie RTG określa się obecność zmian w kościach i płucach. Dzieciom bada się również płyn mózgowo-rdzeniowy. Leczenie Dzieje się specjalistycznych ośrodkach hematologicznych. Pacjenci kierowani są tam na podstawie kwalifikacji do grup zaawansowania związanymi z symptomami klinicznymi, rezultatami badań diagnostycznych i reakcją na wstępne leczenie.Podstawą jest chemioterapia, która trwa ok. 3 lat i przebiega w czterech etapach: I faza:leczenie indukujące (winkrystyna, antracyklina – dauno- lubdoksorubicyna, L-asparaginaza, prednizon) II faza:leczenie konsolidujące (cyklofosfamid, arabinozyd cytozyny, metotreksat – podawany dopłynu mózgowo-rdzeniowegojakoprofilaktykazajęciaośrodkowego układu nerwowego, 6-merkaptopuryna) III faza:leczenie reindukujące (powtórzenie zestawu leków z I etapu) IV faza:leczenie podtrzymujące trwa do 2 lat i nie wymaga hospitalizacji (6-merkaptopuryna, metotreksat) W razie zaatakowania poprzez nowotwór ośrodkowego układu nerwowego dodatkowo wprowadza się radioterapię.

Czym jest Ostra Białaczka znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy O .