szpikowa białaczka ostra co to jest
Co oznacza Ostra Białaczka Szpikowa? Skutki łaciny:myelosis leukaemica acuta, z angielskiego:acute.

Czy przydatne?

Definicja Ostra Białaczka Szpikowa

Definicja z ang. Acute Myelogenous Leukemia, z niem. Akute myeloische Leukämie.

Co znaczy: polecany specjalista: hematolog z łaciny:myelosis leukaemica acuta, z angielskiego:acute myeloid leukemia albo acute myelogenous leukemia, AML albo acute non-lymphoblastic leukemia, ANLL Aspirat szpiku w AML. Strzałki wskazują napałeczki Auera. (licencja, autorzy) Choroba nowotworowa szpiku kostnego, charakteryzująca się zaburzeniami namnażania (proliferacji) i dojrzewania komórek krwi i naciekaniem tych komórek do innych narządów i tkanek. Występuje znacznie częściej u dorosłych (80% przypadków) niż u dzieci, lecz równocześnie jest najczęstszym typem białaczki występującym u niemowląt. Objawy anemia bladość skóry ból głowy brak apetytu gorączka krwawienie z dziąseł krwawienie z nosa spadek masy ciała zmęczenie Powody Udowodniono, iż choroba może rozwinąć się w efekcie wystawienia na promieniowanie jonizujące, działanie benzenu albo przebytej chemioterapii (leki alkilujące, inhibitorytopoizomerazy). Podział Wg klasyfikacji WHO (obowiązującej od 2008 r.), ostrą białaczkę szpikową dzieli się na: ostrą białaczkę mieloblastyczną bez cech dojrzewania ostrą białaczkę mieloblastyczną z minimalnym dojrzewaniem ostrą białaczkę mieloblastyczną z cechami dojrzewania ostrą białaczkę mielomonocytową ostrą białaczkę monoblastyczną ostrą erytroleukemię ostrą białaczkę megakarioblastyczną ostrą białaczkę bazofilową ostrą panmielozę z mielofibrozą Diagnoza Liczba leukocytów we krwi może się wahać od 1 tys. w mm³ do 800 tys. w mm³, dlatego badania krwi nie są decydujące. Wykonuje się więc specjalistyczne badaniaimmunofenotypukomórek nowotworowych i badania cytochemiczne. Leczenie Dzieje się w specjalistycznych ośrodkach hematologicznych. Rozpoczyna się od chemioterapii cytostatykami, w celu doprowadzenia do remisji choroby przez zniszczenie możliwie jak największej liczby komórek nowotworowych. Schematami chemioterapii są DAV (daunorubicyna,arabinozyd cytozyny,etopozyd) lubTAD(6-tioguanina, arabinozyd cytozyny, daunorubicyna). Następnie stosuje się mocną terapię immunosupresyjną (niszczenie układu odpornościowego pacjenta, w celu pomniejszenia ryzyka odrzucenia przeszczepu). Ostatnim etapem leczenia jest przeszczep szpiku kostnego (autologiczny – przeszczep własnych komórek macierzystych albo allogeniczny – od innego dawcy, członka rodziny lub dawcy niespokrewnionego).

Czym jest Ostra Białaczka Szpikowa znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy O .