białka co to jest
Przyczyny Białka objawy. Leczenie węgiel, wodór, tlen i azot, a zwykle również siarkę. Podstawowymi.

Czy przydatne?

Definicja Białka

Co to jest: Białka są związkami zawierającymi węgiel, wodór, tlen i azot, a zwykle również siarkę. Podstawowymi jednostkami strukturalnymi białek są aminokwasy. W skład aminokwasów wchodzą: grupy karboksylowa i aminowa, atom wodoru i charakterystyczna grupa R (określana mianem łańcucha bocznego aminokwasu). Grupy te wiążą się kowalencyjnie z atomem węgla (zwanym węglem α). Z racji na obecność czterech różnych podstawników wokół węgla α, aminokwasy (za wyjątkiem glicyny) są związkami optycznie czynnymi. W białkach występuje 20 różnych aminokwasów (wyłącznie L-aminokwasy). Aminokwasy występujące w białkach: O właściwościach aminokwasów decyduje grupa R, która jest swoista dla każdego aminokwasu. Aminokwasy łączą się ze sobą, tworząc łańcuch peptydowy. Peptydy zbudowane z powyżej 100 aminokwasów, posiadające określoną konfomację przestrzenną są białkami.

Czym jest Białka znaczenie w słowniku Objawy i skutki B .

  • Dodano:
  • Autor: