choroby wieloczynnikowe co to jest
Przyczyny Wieloczynnikowe Choroby objawy. Leczenie uwarunkowane są zarówno poprzez mutacje genów.

Czy przydatne?

Definicja Wieloczynnikowe Choroby

Co to jest: Istnieją także choroby, które uwarunkowane są zarówno poprzez mutacje genów, jak i wpływ środowiska (tryb życia, odżywianie, zanieczyszczenia). To są tak zwany choroby wieloczynnikowe. Zmiany mutacyjne w razie tych chorób mogą zwiększać podatność na te choroby, które rozwiną się dopiero w efekcie działania czynników środowiskowych. Do chorób wieloczynnikowych należą między innymi cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory, alergie. W dziedziczeniu nowotworów biorą udział trzy rodzaje genów, które ulegają mutacjom:– Onkogeny powstające w efekcie mutacji protoonkogenów – odpowiadają za niekontrolowany podział i proliferację komórek, zachodzące bez sygnału z zewnątrz komórki (na przykład onkogenem jest zmutowany gen Ras).– Geny supresorowe, które sprawują nadzór nad wzrostem i podziałami komórkowymi, hamując aktywność komórek; w efekcie mutacji przestają te podziały hamować (((na przykład gen p53).– Geny naprawcze, które normalnie odpowiadają za odbudowę uszkodzonego DNA pod wpływem ((((na przykład promieniowania jonizującego, z powodu mutacji przestają spełniać swą funkcję, co skutkuje mnożenie się nowych mutacji. Początkowa mutacja nie warunkuje jednak od razu stworzenia nowotworu. Wynika to z faktu, że mutacje dotyczą zazwyczaj tylko jednego allelu, ponadto w organizmie działa układ odpornościowy, a penetracja genu może być mała.

Czym jest Choroby wieloczynnikowe znaczenie w słowniku Objawy i skutki C .