dziedziczenie hemofilii co to jest
Przyczyny Dziedziczenie hemofilii u człowieka objawy. Leczenie allel dominujący – warunkuje.

Czy przydatne?

Definicja Dziedziczenie hemofilii u człowieka

Co to jest: Dziedziczenie hemofilii u człowieka:H – allel dominujący – warunkuje normalne krzepnięcie krwi (w razie hemofilii typu A koduje VIII czynnik krzepnięcia krwi),h – allel recesywny – warunkuje wystąpienie hemofilii (brak czynnika VIII),(–) – brak allelu,X, Y – chromosomy płci. Istnieją trzy możliwości:sposobność urodzenia chorego syna (25%) i córki nosicielki (25%)Wszystkie dzieci zdrowe, lecz ::sposobność urodzenia córki nosicielki (25%).Prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego dziecka (syna) wynosi 25%. Hemofilia w układzie homozygotycznym jest letalna (na ogół w życiu płodowym). W podobny sposób dziedziczony jest daltonizm i inne choroby uwarunkowane poprzez geny recesywne sprzężone z płcią. ((w razie daltonizmu układ homozygotyczny alleli recesywnych nie jest letalny (teoretycznie istnieje zatem :::sposobność wystąpienia daltonizmu u kobiety).

Czym jest Dziedziczenie hemofilii u znaczenie w słowniku Objawy i skutki D .