dziedziczenie pozajądrowe co to jest
Przyczyny Pozajądrowe Dziedziczenie objawy. Leczenie istnienie cech, które nie zależą od materiału.

Czy przydatne?

Definicja Pozajądrowe Dziedziczenie

Co to jest: U niektórych organizmów wykazano istnienie cech, które nie zależą od materiału genetycznego zawartego w jądrze komórkowym. Geny warunkujące takie cechy znajdują się poza jądrem komórkowym, w mitochondriach i chloroplastach. Jednym z przykładów jest dziedziczenie odporności na antybiotyk chloramfenikol u drożdży. Gen determinujący tę cechę zlokalizowany jest w materiale genetycznym zawartym w mitochondriach drożdży. Z powodu połączenia się osobników haploidalnych, z których co najmniej jeden posiada tę cechę, osobnik diploidalny uzyskuje ją także. Z kolei w czasie mitotycznych podziałów komórki diploidalnej przypadkowy rozdział mitochondriów sprawia, że mogą pojawić się komórki potomne, które nie wykazują oporności na chloramfenikol. Inny przykład dziedziczenia pozajądrowego dotyczy tak zwany pstrolistności u roślin, a więc występowania żółtych albo białych plam na liściach i łodygach, co wywołane jest pomniejszoną ilością chlorofilu w chloroplastach w efekcie zaburzeń w jego syntezie. Chloroplasty dzięki własnemu DNA mogą się namnażać, stąd w roślinie występują zarówno te, które zawierają chlorofil, jak i te, które mają go mniej. Plastydy te przekazywane są z pokolenia na pokolenie razem z cytoplazmą komórki jajowej, do której trafiają także z powodu przypadkowego ich rozdziału. Taki przypadkowy rozdział mitochondriów i chloroplastów w czasie podziału komórek sprawia, że dziedziczenie cech uwarunkowanych poprzez geny zawarte poza jądrem komórkowym ( tak zwany plazmogeny) nie podlega prawom Mendla. Stąd określane jest jako dziedziczenie niemendlowskie. Zapamiętaj Dziedziczenie pozajądrowe określane jest jako dziedziczenie niemendlowskie, bo cechy uwarunkowane poprzez plazmogeny nie podlegają prawom Mendla, wynikającym z regularnej segregacji chromosomów w czasie podziałów jądra.

Czym jest Dziedziczenie pozajądrowe znaczenie w słowniku Objawy i skutki D .