grupy krwi co to jest
Przyczyny Krwi Grupy objawy. Leczenie właściwościami antygenowymi, jakie posiadają erytrocyty.

Czy przydatne?

Definicja Krwi Grupy

Co to jest: Występowanie grup krwi wywołane jest właściwościami antygenowymi, jakie posiadają erytrocyty. Właściwości te zależą od obecności w ich błonach komórkowych szczególnych białek o charakterze antygenów. Do najważniejszych należą układy grupowe krwi AB0 (antygen A i antygen B),które warunkują grupy krwi kluczowe i układ Rh warunkujący obecność czynnika Rh (najważniejszy to antygen D). Obecność albo brak antygenów A i B skutkuje, iż wyróżnia się cztery kluczowe grupy krwi: A, B, AB, 0. Z kolei obecność albo brak czynnika Rh określana jest jako Rh+ i Rh–.W osoczu krwi znajdują się naturalne przeciwciała, tak zwany aglutyniny: anty-A(α) i anty-B(β) skierowane przeciwko temu antygenowi, którego brak w błonach komórkowych erytrocytów. Pojawienie się obcych antygenów we krwi, w której znajdują się już skierowane przeciwko nim przeciwciała, prowadzi do aglutynacji (zlepiania) i hemolizy (pękania) krwinek czerwonych. Przypadek taka zachodzi w czasie przetaczania niezgodnej grupowo krwi i w razie konfliktu serologicznego, gdy krew matki ma odczyn Rh–, a płód krew o odczynie Rh+, który odziedziczył po tacie. Wówczas przeciwciała anty-Rh z krwi matki przenikają poprzez łożysko i prowadzą do uszkodzenia rozwijającego się płodu. w czasie pierwszej ciąży poziom przeciwciał anty-Rh podniesie się jednak tylko wtedy, gdy w efekcie zaburzeń, na przykład infekcji, niewielka liczba krwi płodu dostanie się do krwiobiegu matki. Zagrożenie konfliktem występuje w czasie kolejnej ciąży. We krwi matki znajduje się wtedy już wysoki poziom przeciwciał anty-Rh, które zostały wytworzone, gdy w czasie porodu pierwszego dziecka doszło do kontaktu jego krwi z krwią matki. Dlatego także przed porodem podawane są matce gotowe przeciwciała, które sprawiają, że matka nie wytwarza własnych. Poziom sztucznych immunoglobulin szybko się obniża – w przeciwieństwie od naturalnych, aktywnych kilka lat. Zapamiętaj Serologia to tematyka nauk medycznych, część immunologii, zajmująca się interakcjami pomiędzy antygenami i przeciwciałami, i ich identyfikacją we krwi.

Czym jest Grupy krwi znaczenie w słowniku Objawy i skutki G .