mejoza co to jest
Przyczyny Mejoza objawy. Leczenie komórki), w momencie którego następuje pomniejszenie się liczby.

Czy przydatne?

Definicja Mejoza

Co to jest: Jest podziałem jądra (a potem całej komórki), w momencie którego następuje pomniejszenie się liczby chromosomów o połowę. Zachodzi wyłącznie w komórkach macierzystych gamet (zwierzęta) i zarodników (rośliny, grzyby) (komórki te mają oczywiście dipolidalną liczbę chromosomów). Złożona jest z dwóch cykli podziałowych, pomiędzy którymi nie zachodzi replikacja DNA i z których każdy złożona jest z czterech faz. Mejoza zapewnia zmienność organizmów dzięki crossingover i niezależnej (losowej) segregacji chromosomów potomnych (wedle II prawem Mendla) do czterech komórek. Komórki potomne mają zatem haploidalną liczbę chromosomów. Liczba DNA minimalizuje się w czasie mejozy czterokrotnie w stosunku do ilości DNA w komórkach rozpoczynających mejozę.MejozaI podział: a–e – profaza I, a – leptoten, b – zygoten, c – pachyten, d – diploten, e – diakineza], f – metafaza I, g – anafaza I, h – telofaza III podział I – komórki potomne po cytokinezie, profaza II j – metafaza II, k – anafaza II, l – telofaza II, początek cytokinezy(wg Leksykon biologiczny, Wyd.Europa, 2003, zmienione)ZapamiętajMejoza zachodzi w komórkach macierzystych gameti zarodników. Z powodu mejozy powstają cztery komórki potomne o zredukowanej o połowę w stosunku do komórki macierzystej, liczbie chromosomów. Mejoza umożliwia rekombinację materiału genetycznego.

Czym jest Mejoza znaczenie w słowniku Objawy i skutki M .