migracje co to jest
Przyczyny Migracje objawy. Leczenie – Imigracja polega na przemieszczeniu się pewnej grupy.

Czy przydatne?

Definicja Migracje

Co to jest: Migracje obejmują imigracje i emigracje. – Imigracja polega na przemieszczeniu się pewnej grupy należącej do jednej populacji na teren innej populacji (na przykład wędrówki zwierząt, przenoszenie pyłku na duże odległości). Dlatego występuje przepływ genów pomiędzy populacjami, którego efektem jest zmniejszanie się pomiędzy nimi różnic. – Emigracja prowadzi do powiększenia różnic pomiędzy populacjami. Jedną z jej przyczyn może być znaczny przyrost liczebności populacji w danym środowisku, co prowadzi do przemieszczania się grupy osobników do nowego siedliska, a w dalszej konsekwencji do izolacji pomiędzy populacjami.

Czym jest Migracje znaczenie w słowniku Objawy i skutki M .