odporność nieswota co to jest
Przyczyny Nieswoista Odporność objawy. Leczenie uwarunkowana genetycznie. Cechuje ją brak.

Czy przydatne?

Definicja Nieswoista Odporność

Co to jest: Odporność nieswoista jest wrodzona, uwarunkowana genetycznie. Cechuje ją brak swoistości rozpoznania antygenu i pamięci o nim. Związana jest z obecnością różnorodnych barier anatomicznych i fizjologicznych, z którymi współdziałają bariery biologiczne, chemiczne i immunologiczne. Systemy odporności nieswoistej są mniej precyzyjne, lecz reagują szybko, stanowiąc pierwszą linię obrony organizmu. Znajdujące się w płynach ustrojowych i narządach limfatycznych komórki żerne w sposób niespecyficzny niszczą drobnoustroje na drodze fagocytozy, z kolei limfocyty zwane naturalnymi zabójcami (NK) zabijają komórki bez wcześniejszego kontaktu z antygenem na podstawie obecności przeciwciał obecnych na komórkach, a skierowanych przeciwko ich własnym antygenom. Na odporność nieswoistą złożona jest także aktywność pewnych układów enzymatycznych we krwi, między innymi tak zwany układ dopełniacza, który funkcjonuje także w ramach odporności typu swoistego. Obecne w organizmie bariery odgraniczają go od środowiska zewnętrznego.Barierami anatomicznymi, chroniącymi w sposób mechaniczny, są układ powłokowy (na przykład skóra) i błony śluzowe układów pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego.Barierami fizjologicznymi są ((na przykład odruch kaszlu, biegunka, wymioty, łzawienie, również stan zapalny i podwyższenie temperatury ciała.Bariery chemiczne stanowią różne substancje niszczące drobnoustroje w sposób nieswoisty. Należą do nich: lizozym (białko zawarte w łzach, ślinie, śluzie), interferon (substancja białkowa uwalniana poprzez makrofagi zarażone wirusem), substancje nadające kwaśne pH w soku żołądkowym, łoju, pocie, śluzie pochwy, ponadto kwas mlekowy i NaCl zawarte w pocie.Barierę biologiczną stanowi symbiotyczna flora bakteryjna utrudniająca rozwój drobnoustrojów.Barierą immunologiczną są komórki fagocytarne i wymieniony interferon. Zapamiętaj Cytokiny to białka zaliczane do tak zwany hormonów plejotropowych, które są nośnikami informacji o toczącej się reakcji obronnej. Wpływają na przyrost, proliferację i pobudzenie komórek biorących udział w reakcji odpornościowej i w czasie powstawania różnych rodzajów krwinek. Do cytokin należą interleukiny, interferony, chemokiny. Układ dopełniacza to zespół białek występujących w osoczu, które uczestniczą w reakcjach obronnych. Ich działanie polega na aktywacji szeregu enzymów, które doprowadzają do lizy wirusa albo bakterii.

Czym jest Odporność nieswoista znaczenie w słowniku Objawy i skutki O .