parzydełkowce co to jest
Przyczyny Parzydełkowce objawy. Leczenie mniej jednak większość żyje w morzach. Formy dorosłe mają.

Czy przydatne?

Definicja Parzydełkowce

Co to jest: To są zwierzęta wyłącznie wodne, nie mniej jednak większość żyje w morzach. Formy dorosłe mają ciało zróżnicowane na osiadłe polipy, żyjące samotnie albo w koloniach, lub wolno pływające meduzy. Posiadają promienistą symetrię ciała. Są organizmami tkankowymi. Ich ciało zbudowane jest z dwóch warstw tkanki nabłonkowej, odpowiadających ektodermie i endodermie warstw zarodkowych, pomiędzy którymi znajduje się galaretowata mezoglea. Wnętrze ciała wypełnia jama gastralna (jama chłonąco-trawiąca), która może przekształcić się w mechanizm kanałów. Prowadzi do niej otwór gębowy otoczony u polipów czułkami, a u meduz ramionami. Charakterystyczną właściwością parzydełkowców są komórki parzydełkowe występujące w szczególności na czułkach i ramionach. Parzydełkowce mają proste układy: mięśniowy, nerwowy, zmysłów, pokarmowy, rozrodczy. Układ mięśniowy stanowią komórki nabłonkowo-mięśniowe, zawierające białka kurczliwe. Trawienie dzieje się w jamie gastralnej, a częściowo w komórkach gastrodermy. Oddychają całą powierzchnią ciała, a zbędne produkty metabolizmu wydalają bezpośrednio dowody. Meduzy posiadają narządy zmysłu zwane ciałkami brzeżnymi (ropaliami), które zawierają narządy światłoczułe (oczka) i narząd równowagi (statocysty). Układ nerwowy ma charakter rozproszony. Przedstawiciele parzydełkowców Bezpłciowo parzydełkowce rozmnażają się w formie polipa poprzez pączkowanie albo poprzez strobilizację, a więc poprzeczny podział polipa na „talerzyki” (efyry), z których powstają meduzy. Rozmnażanie płciowe występuje zarówno u polipa, jak i u meduzy. Rozwój jest złożony. U niektórych gatunków występuje przemiana pokoleń. Pośród gromad parzydełkowców wyróżnia się: stułbiopławy, krążkopławy i koralowce. U stułbiopławów zwykle dominuje polip, u krążkopławów meduza, a koralowce występują wyłącznie w formie polipa. Wybrane koralowce mogą wytwarzać bezkomórkowy szkielet zewnętrzny albo wewnętrzny, zbudowany z węglanu wapnia albo substancji rogowej. Sporo z nich bierze udział w tworzeniu raf koralowych. Zapamiętaj Parzydełkowce to organizmy tkankowe, zbudowane z dwóch warstw komórek. Otwór gębowy odpowiada pragębie, a jama gastralna to prajelito. Posiadają parzydełka. Cechuje je promienista symetria ciała.

Czym jest Parzydełkowce znaczenie w słowniku Objawy i skutki P .