sprzężenie genów co to jest
Przyczyny Genów Sprzężenie objawy. Leczenie krzyżowaniu osobników muszki owocowej pochodzących z.

Czy przydatne?

Definicja Genów Sprzężenie

Co to jest: Doświadczenia Morgana polegały na krzyżowaniu osobników muszki owocowej pochodzących z różnych linii czystych, różniących się barwą oczu, barwą ciała, długością i kształtem skrzydeł, owłosieniem ciała. Okazało się, iż pośród dziedziczonych cech są takie, które dziedziczą się wedle prawami Mendla, jak i takie, które tych praw nie potwierdzają w bezpośredni sposób. Rezultat skrzyżowania poprzez Morgana czerwonookiej samicy z białookim samcem był różny od wyniku uzyskanego po skrzyżowaniu białookiej samicy z czerwonookim samcem – tak zwany krzyżówka odwrotna. Oba te wyniki odbiegały od praw Mendla. Dlatego także Morgan założył, iż gen determinujący barwę oczu u muszki owocowej znajduje się w chromosomie płci, dokładnie w chromosomie X, nie mniej jednak barwa czerwona uwarunkowana jest poprzez gen dominujący, z kolei białą barwę posiada homozygota recesywna w stosunku do tej cechy. To są zatem geny sprzężone z płcią. Wyjaśnienie stanowią dwie poniższe krzyżówki:A – allel dominujący warunkujący barwę czerwoną oczua – allel recesywny warunkujący barwę białą oczu(x) – brak alleluX, Y – chromosomy płci pośród otrzymanego potomstwa 50% stanowiły samce, a 50% samice, nie mniej jednak rozkład ich fenotypów odbiegał od przewidzianych prawami Mendla. W późniejszych badaniach Morgan stwierdził, iż z chromosomem X powiązane są także inne geny, na przykład determinujące długość skrzydeł (długie albo szczątkowe), barwę ciała (szara albo żółta). z kolei chromosom Y zawiera bardzo nieliczne geny, stąd jest genetycznie „pusty”. Morgan uznał, iż geny warunkujące badane cechy są sprzężone z płcią. Stwierdził także, iż sprzężenie może dotyczyć również genów zlokalizowanych na pozostałych chromosomach, a więc na tak zwanych autosomach. Jednocześnie istnieją geny, które nie są ze sobą sprzężone. Sprzężenie grupy genów wynika zatem z ich lokalizacji na danym chromosomie. W czasie mejozy następuje rozdział chromosomów do komórek potomnych.

Czym jest Sprzężenie genów znaczenie w słowniku Objawy i skutki S .