tkanka łączna co to jest
Przyczyny Łączna Tkanka objawy. Leczenie zróżnicowanie budowy i funkcji. Właściwością wspólną.

Czy przydatne?

Definicja Łączna Tkanka

Co to jest: Charakteryzuje ją bardzo duże zróżnicowanie budowy i funkcji. Właściwością wspólną poszczególnych rodzajów tkanek łącznych jest podobny plan budowy – składają się z komórek oddzielonych od siebie na ogół obfitą substancją międzykomórkową. Tkanki te łączą i wiążą ze sobą inne tkanki i narządy. Pełnią w organizmie funkcję wypełniającą, podporową, odżywczą, transportową i obronną. Powstają z mezenchymy, niezróżnicowanej tkanki łącznej zarodkowej. W dorosłym organizmie nie można odgraniczyć poszczególnych składników tkanki łącznej w jej różnych rodzajach, na przykład istnieje wymiana niektórych komórek pomiędzy krwią a tkanką łączną właściwą. Podział tkanki łącznej uzależniony jest od typu komórek i charakteru substancji międzykomórkowej. Substancja ta może mieć postać płynną, galaretowatą albo twardą, zmineralizowaną. Substancja międzykomórkowa złożona jest z substancji podstawowej i włókien białkowych. Wyróżnia się włókna białkowe: kolagenowe, sprężyste, retikulinowe. Tkanki łączne dzieli się na tkanki łączne stałe i tkanki łączne płynne. Rodzaje tkanek łącznych Zapamiętaj Funkcje tkanki łącznej: • wypełniająca • podporowa • odżywcza • transportowa • obronna. Cechy wspólne różnych typów tkanki łącznej: • bogata substancja międzykomórkowa, w której znajdują się rozproszone komórki, • obecność białek w substancji międzykomórkowej, które w tkankach łącznych stałych tworzą włókna białkowe: kolagenowe, sprężyste, retikulinowe • stała wymiana komórek pomiędzy wieloma typami tkanki łącznej.

Czym jest Tkanka łączna znaczenie w słowniku Objawy i skutki T .