układ limfatyczny chłonny co to jest
Przyczyny Chłonny Limfatyczny Układ objawy. Leczenie naczynia limfatyczne. Narządy limfatyczne.

Czy przydatne?

Definicja Chłonny Limfatyczny Układ

Co to jest: Układ limfatyczny obejmuje narządy i naczynia limfatyczne. Narządy limfatyczne zbudowane są z tkanki chłonnej. Należą do nich: grasica, grudki limfatyczne i węzły chłonne i śledziona. Naczynia mają budowę podobną do żył i naczyń włosowatych. W przeciwieństwie jednak od naczyń włosowatych naczynia limfatyczne zaczynają się ślepo w tkance łącznej. Krążąca w naczyniach limfatycznych limfa (chłonka) ma skład przypominający osocze, lecz z małą ilością białek, a większą lipidów i licznymi leukocytami. Powstaje jako przesącz krwi z naczyń włosowatych i płynów pochodzących z komórek, gromadzonych w przestrzeniach międzykomórkowych. Płyny te dostają się do naczyń limfatycznych, którymi po przefiltrowaniu w węzłach chłonnych wracają do krwi. Małe naczynia limfatyczne łączą się w coraz większe przewody uchodzące w pobliżu serca do odpowiednich żył. Dlatego układ limfatyczny umożliwia powrót płynów tkankowych do krwi. Ponadto transportuje z jelit lipidy. Szczególną rolę układ limfatyczny odgrywa w procesach odpornościowych. Narządy i naczynia limfatyczne człowieka (wg Gołąb, Jakóbisiak, Lasek, 2002) W grasicy zachodzi mechanizm dojrzewania populacji limfocytów, określanych mianem grasicozależnych,a więc limfocytów T. Są one zdolne do przeprowadzania komórkowej reakcji odpornościowej, w przeciwieństwie od limfocytów B, szpikozależnych, dojrzewających w szpiku kostnym, gdzie powstają także wszystkie krwinki (erytrocyty, leukocyty i płytki krwi). (U ptaków limfocyty B powstają w tak zwany bursie Fabrycjusza, stanowiącej uchyłek kloaki). Grudki limfatyczne stanowią skupiska limfocytów B i T w nabłonkach różnych narządów wewnętrznych, w szczególności przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i narządów moczowo-płciowych. Uczestniczą one w obronie narządów wewnętrznych kontaktujących się ze środowiskiem zewnętrznym przed drobnoustrojami. Szczególnymi skupiskami grudek limfatycznych są migdałki i grudki chłonne jelita (kępki Peyera) i wyrostka robaczkowego. Węzły chłonne są narządami limfatycznymi leżącymi na przebiegu naczyń limfatycznych. Ich zadaniem jest filtrowanie przepływającej poprzez nie chłonki. Są także miejscem różnicowania się limfocytów B i T. Śledziona pełni różnorodne funkcje: magazynuje krwinki i usuwa krwinki zniszczone, pełni funkcje krwiotwórcze wytwarzając limfocyty i monocyty, a w życiu pozapłodowym również inne krwinki, uczestniczy także w reakcjach odpornościowych. W limfie, krwi i innych płynach ustrojowych krążą różne rodzaje leukocytów, które uczestniczą w procesach odpornościowych. W limfie, krwi i innych płynach ustrojowych krążą różne rodzaje leukocytów, które uczestniczą w procesach odpornościowych. Zapamiętaj Na płyn pozakomórkowy złożona jest limfa, osocze krwi i płyn tkankowy (płyn międzykomórkowy).

Czym jest Układ limfatyczny (chłonny znaczenie w słowniku Objawy i skutki U .