względu element strukturalny co to jest
Przyczyny Ze względu na element strukturalny materiału genetycznego (a zatem i zasięg), którego.

Czy przydatne?

Definicja Ze względu na element strukturalny materiału genetycznego (a zatem i zasięg), którego dotyczy mutacja, wyróżnia się

Co to jest: – mutacje genowe – polegają na zmianie, jaka zachodzi w obrębie jednego genu, regularnie to są mutacje punktowe; – mutacje chromosomowe – dotyczą zmiany, jakiej ulega jeden albo większa liczba chromosomów. Mutacje genowe uwarunkowane są zmianami, jakie dotyczą jednej albo kilku par zasad azotowych (a zatem i nukleotydów) w danym genie. Substytucje polegają na zastąpieniu pojedynczej zasady azotowej w danym nukleotydzie inną zasadą, nie mniej jednak w tranzycji następuje zamiana jednej zasady purynowej na drugą purynową albo pirymidowej na drugą pirymidynową, a w transwersji zasady pirymidynowej na purynową lubodwrotnie. Zasięg substytucji ogranicza się do miejsca, gdzie nastąpiła zamiana.

Czym jest Ze względu na element znaczenie w słowniku Objawy i skutki Z .