zmienność organizmów co to jest
Przyczyny Organizmów Zmienność objawy. Leczenie występowaniu różnic w obrębie cech, które organizmy.

Czy przydatne?

Definicja Organizmów Zmienność

Co to jest: Zmienność organizmów polega na występowaniu różnic w obrębie cech, które organizmy posiadają. Może być niedziedziczna i dziedziczna. Zapamiętaj Do czynników mutagennych należą: • czynniki fizyczne (temperatura i różne rodzaje promieniowania, na przykład ultrafioletowe, rentgenowskie, gamma, jonizujące) • czynniki chemiczne ( na przykład kolchicyna, kwas azotowy (III), iperyt, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – jak benzopiren).

Czym jest Zmienność organizmów znaczenie w słowniku Objawy i skutki Z .