chorzy mogą pozytywnie co to jest
Objawy też mogą pozytywnie patrzeć przyczyny. Leczenie religijni, bardziej intensywnie odczuwają.

Czy przydatne?

Co znaczy Chorzy też mogą pozytywnie patrzeć na życie

Definicja z ang. Patients also may have positive look at life, z niem. Die Patienten können auch positive Blick auf das Leben haben.

Co to znaczy: Choroba może nadać sedno życiu, chorzy stają się bardziej religijni, bardziej intensywnie odczuwają miłość, nawiązują nowe relacje i zaczynają mocniej wierzyć w siebie. Badacze ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej podjęli próbę opisania, jakie psychologiczne korzyści z chorowania uzyskują chorzy. Diagnoza choroby przewlekłej stanowi dla człowieka niezwykłe wyzwanie, ponieważ przede wszystkim niesie ze sobą oczekiwanie doświadczania cierpienia i bólu. Choroba skutkuje, iż człowiek uświadamia sobie, iż zakończyło się coś, co było lepsze w porównaniu z tym, co ma nastąpić, iż utracił znaczącą wartość w swoim życiu – zdrowie. Co sprawia, iż tak trudne wydarzenie jak choroba przewlekła nakłania chorego do pozytywnego spojrzenia na życie i świat? Na to pytanie próbują odpowiadać badania wykorzystujące idee psychologii pozytywnej. Mówi dr Marlena Kossakowska, psycholog pozytywny z sopockiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, koordynatorka badań: Osoba chora staje przed wydarzeniem, które niesie sporo niepewności, z którymi nie wie czy i jak sobie poradzi, czy ma wystarczające zasoby do tego, tak aby sobie z nią poradzić, czy będzie potrzebowała pomocy ze strony innych osób, jaki pożytek będzie z niej jako osoby chorej, czy życie nadal ma takie znaczenie jak dawniej, czy należy coś przewartościować. Te i inne pytania egzystencjalne nasuwają się w obliczu choroby przewlekłej, sprawiając, iż myśl o zmianie przekształca się w działanie. Nie zawsze następuje to szybko, wymaga czasu, a w sytuacjach depresji może się nawet okazać niemożliwe. W czasie badań naukowcy skupili się na zagadnieniu wzrostu osobistego* w obliczu chorób przewlekłych takich jak: stwardnienie rozsiane, choroba niedokrwienna serca, nowotwór, depresja i inne. Dr Kossakowska podjęła próbę opisania, jakie psychologiczne korzyści z chorowania uzyskują chorzy i jakie siły charakteru powodują pozytywne przewartościowania w chorobie. Dotychczas przebadała 150 osób chorych. Z jej badań wynika, iż choroba może nadać sedno życiu (tak jest w stwardnieniu rozsianym) lub wywołać potrzebę nadawania tego sensu, tak jak ma to miejsce u chorych z niedokrwienną chorobą serca. Dzięki chorobie chorzy na stwardnienie rozsiane są bardziej religijni, podobnie deklarują chorzy na depresję.  – Bardzo korzystną cecha posiada umiejętność do przeżywania emocji pozytywnych w chorobie przewlekłej, potrafi ona np. zredukować poziom lęku spowodowany chorobą, co wykazaliśmy u kobiet chorujących na nowotwór – opowiada dr Marlena Kossakowska,. – W innych badaniach ujawniono również, iż doświadczanie choroby nowotworowej powiększa intensywność odczuwania miłości (pomimo, że radość maleje) – dodaje. Wśród najczęściej wymienianych korzyści wynikających z chorowania respondenci wymieniali nabycie nowych relacji interpersonalnych ( np. u chorych na stwardnienie rozsiane), powiększenie poczucia, iż dzięki chorobie jest się lepszym człowiekiem, poczucie bycia mniej krytycznym (w depresji) i bardziej religijnym (przy stwardnieniu rozsianym i w depresji). – Niektóre korzyści mają charakter trwały, a inne ulegają zmianie – mówi dr Kossakowska. – Trwają na ten temat badania. Do chwili obecnej dowiedzieliśmy się, iż w niedokrwiennej chorobie serca trwałymi korzyściami są: uzyskanie stosunkowo spójnego sensu życia dzięki chorobie, powiększenie znaczenia własnego ja przez chorowanie, akceptowanie tego, co niesie ze sobą życie, dojrzałość osobista i wewnętrzny spokój – uzupełnia. Badania nad rozpoznaniem korzyści uzyskanych dzięki chorowaniu na chorobę przewlekłą trwają. Niezwykle istotne to jest, by uzyskać wiadomości, czy te korzyści są trwałe, czy zmieniają się w trakcie życia i od czego ten mechanizm zależy. Wyniki badania posłużą celom praktycznym. Będzie można wykorzystać je w terapii pozytywnej, nastawionej na odbudowanie, budowanie i rekonstruowanie wewnętrznych zasobów w celu uczynienia życia chorego bardziej szczęśliwym. * wzrost osobisty, zwany poprzez Richarda Tedeschi i Lawrence’a Calhouna z Uniwersytetu Północnej Karoliny (University of North Carolina (USA)) jako wzrost potraumatyczny definiowany jest jako sukces aktywnego radzenia sobie z poważnym stresem wymagający radykalnej zmiany w podstawowych założeniach dotyczących życia jednostki. *** Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia humanistyczne na 20 kierunkach: w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Od 14 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w państwie. Aktualnie kształci ok. 13,5 tys. studentów. Tradycją SWPS są cykle otwartych imprez naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. SWPS jest organizacją społecznie odpowiedzialną, między innymi wspiera rozwój sztuki realizując innowacyjny cykl wydarzeń Kultura Wysokich Napięć. Źródło: PR

Czym jest też mogą pozytywnie patrzeć znaczenie w słowniku Leczenie i skutki C .