rozwój poprzez systematyczne co to jest
Objawy rozwój i jak poprzez przyczyny. Leczenie własne emocje na własną inteligencję i na własną.

Czy przydatne?

Co znaczy Czym jest rozwój i jak poprzez systematyczne stymulowanie kreatywności możemy wprowadzić nasze pociechy w świat realizacji ich marzeń

Definicja z ang. What is the development and how, through the systematic stimulation of creativity, we can make our children into the world realize their dreams, z niem. Was ist die Entwicklung und wie durch die systematische Stimulation der Kreativität, können wir unsere Kinder in die Welt ihre Träume zu verwirklichen machen.

Co to znaczy: Współczesna nauka dostarcza nam dowodów jak wpływać na własne emocje na własną inteligencję i na własną przyszłość. Komórki nerwowe które są równocześnie pobudzane łącza się ze sobą. Jeśli dziecko powtarza dowolne zachowanie bardzo regularnie to pobudza te same neurony które zaczynają się łączyć w sieć tworząc automatyzm. Jeśli każdego dnia tworzymy sytuacje w których złość, cierpienie, bezradność są dominujące to przekształcamy sieć neuronową własną i własnego dziecka spajając ja długotrwałymi powiązaniami. Dziecko naśladuje nasze zachowania powielając nasz automatyzm. Mówiąc wprost tworzy własną tożsamość powielając schematy, automatyzmy naszych zachowań. Nie ma w tym żadnej magi czy także obciążenia genetycznego. Te wszystkie neurony razem z siecią wzajemnych powiązań tworzą naszą tożsamość. Pomiędzy komórkami nerwowymi, które nie działają razem zanikają połączenia. Rozwijanie kreatywności skutkuje tworzenie bardzo dużej ilości takich połączeń. Każda myśl wywołuje w ciele reakcje chemiczna powodującą łączenie neuronów w sieć. Jeśli każdego dnia będziemy razem ze swoim dzieckiem ćwiczyć kreatywność bez wysiłku, jeśli będziemy pobudzać mechanizmy twórcze przez zabawę to okaże się iż pewne obwody mózgowe ulegną wzmocnieniu w sposób naturalny bez ciężkiej pracy i wysiłku. Pomyślmy co się dzieje jeśli rozwijamy kreatywność i inteligencję naszych dzieci łącząc to z wysiłkiem i ciężka robotą. Wytwarzamy trwałe połączenie emocjonalne iż rozwój, nauka, bycie inteligentnym jest okraszone wysiłkiem i ciężka robotą. W ten sposób nasza pociecha cierpi ponieważ nie to jest dla niej przyjemne. Ludzkie emocje maja naturę fizyczną i chemiczną, mogą przyjąć one formę ograniczenia gdy każdego dnia powtarzamy te same emocje i postawy. W dorosłym życiu przejawia się to tym iż nasze życie nie zmienia się nie rozwijamy się, Stajemy się przewidywalni i nudni. Doświadczamy tych samych emocji. Człowiek szczęśliwy to taki który potrafi kreować własną rzeczywistość, ma na nią wpływ, jest jej twórcą. Istotne jest by dziecku dostarczyć narzędzi środków, sytuacji w których mogą rozwijać własną kreatywność. Mechanizm twórczy jest procesem indywidualnym i samodzielnym, im więcej dziecko tworzy kreuje tym więcej neuronów łączy się w sieć dając solidną podstawę do bycia twórcą swojego życia, do bycia szczęśliwym.  Kreatywność kontra autyzm - jeśli przeanalizujemy historię świata kogo pamiętamy? Twórców czy tych co odtwarzali twórczość? Wynalazców czy producentów? Dziecku należy dostarczyć narzędzi i środków by mogło wybrać w dorosłym życiu kim chce być, by mogło tych wyborów dokonywać świadomie i samodzielnie. Gdy w dorosłym życiu znamy jedną drogę do celu co się stanie gdy trafimy na karbol korek zablokowaną drogę? Gdy jesteśmy kreatywni potrafimy oświetlić drogę światłami krótkimi, długimi, potrafimy wcześniej zjechać z głównej drogi by ominąć korek. Potrafimy znaleźć sporo rozwiązań nie licząc na szczęście iż korek nas ominie.

Czym jest rozwój i jak poprzez znaczenie w słowniku Leczenie i skutki C .