grypa 2009 droższa co to jest
Objawy Grypa w 2009 droższa o 10 przyczyny. Leczenie zachorowań na grypę. Spowoduje to w tym roku.

Czy przydatne?

Co znaczy Grypa w 2009 droższa o 10%

Definicja z ang. Flu in 2009, more expensive by 10%, z niem. Grippe im Jahr 2009 teurer um 10%.

Co to znaczy: Jesienna pogoda i wirus grypy A/H1N1 wywołują coraz więcej zachorowań na grypę. Spowoduje to w tym roku wzrost wydateków leczenia grypy o ponad 10%. Grypa najwięcej kosztuje pacjentów województwa podlaskie i mazowieckie. Najmniej na grypę wydaje się w opolskim i warmińsko-mazurskim. Dane publikowane poprzez Monitor Zdrowia, który jest wydawany poprzez Ogólnopolski Mechanizm Ochrony Zdrowia OSOZ pokazują, iż wydatki leczenia grypy wyniosą w całym roku 2009 około 22231 Zł w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. To jest wzrost w porównaniu z rokiem 2008 o ponad 10 %. wydatki te są obliczane na podstawie danych o kosztach leczenia z poszczególnych województw, a w skład wydateków wchodzą również środki farmaceutyczne zakupione poprzez placówki. Najwięcej pieniędzy na leczenie grypy i przeziębień w październiku 2009 r. wydano w województwach podlaskim i mazowieckim. Województwo mazowieckie poprzez cały 2009 r. było jednym z w najwyższym stopniu kosztotwórczych obszarów naszego państwie, wydatki leczenia za pierwsze 10 miesięcy 2009 roku wyniosły tam ponad 20 tys. Zł w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Natomiast najmniejsze wydatki odnotowano w województwie opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na walkę z grypą i przeziębieniami wydano niecałe 2000 Zł. wydatki leczenia na Opolszczyźnie nie są wysokie w porównaniu z resztą państwie, lecz wzrost w stosunku do września wynosi aż 19 %. Regionem, gdzie w najwyższym stopniu wzrosły wydatki powiązane z grypą jest województwo podlaskie. Wg opracowanych prognoz w całym 2009 roku najwyższe łączne wydatki leczenia przeziębień i grypy przypadną na województwa mazowieckie, dolnośląskie i lubuskie. Co istotne, szacuje się również ogólny wzrost wydateków w takich regionach do ok. 25 tys. Zł w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Monitor Zdrowia to raport wydawany poprzez Ogólnopolski Mechanizm Ochrony Zdrowia. W każdym miesiącu publikuje wiadomości dotyczące zachorowalności, wydateków leczenia i częstotliwości występowania chorób w Polsce.  

Czym jest Grypa w 2009 droższa o 10 znaczenie w słowniku Leczenie i skutki G .