przyprowadź swojego kleszcza co to jest
Objawy Przyprowadź swojego kleszcza przyczyny. Leczenie analitycznych, wprowadziła nowatorską.

Czy przydatne?

Co znaczy Przyprowadź swojego kleszcza do badania

Definicja z ang. Bring your tick for testing, z niem. Bringen Sie Ihre Zecke zum Testen.

Co to znaczy: Diagnostyka, największa polska sieć laboratoriów analitycznych, wprowadziła nowatorską usługę, w ramach której osoby ukąszone poprzez kleszcza, mogą tego kleszcza przynieść do zbadania pod kątem przenoszenia Boreliozy. Kleszcza można przynieść w ciągu 48 godz. od ukąszenia. Sezon ukąszeń poprzez kleszcze trwa do końca października. Borelioza jest niezwykle groźną chorobą, przenoszoną głównie poprzez kleszcze. Jeśli nie zostanie odpowiednio wcześnie zdiagnozowana może ona doprowadzić do trwałego uszkodzenia narządów wewnętrznych, stawów czy zapalenia skóry. - Warto wiedzieć, iż w Polsce prawie 20% kleszczy jest nosicielami bakterii Borrelia, które każdego roku zarażają ponad 3,5 tys. osób. Specjaliści z przedsiębiorstwa DIAGNOSTYKA wprowadzili metodę pozwalającą na zbadanie samego kleszcza sposobem PCR, pod kątem przenoszenia poprzez niego krętków Borrelii. Nowatorska sposób pozwala na zbadaniu samego kleszcza zaraz po ukąszeniu, a nie jak było do chwili obecnej ukąszonej osoby kilka tygodni po zdarzeniu – wspomina Michał Meller, kierownik w firmie Diagnostyka By móc oddać kleszcza do badania, należy po ostrożnym usunięciu go ze skóry, zabezpieczyć w czystym pojemniku i zanieść do jednej z placówek laboratoryjnych przedsiębiorstwa DIAGNOSTYKA. Kleszcz może być przechowywany w temperaturze 4°C (maksymalnie do 48 godz.) albo najlepiej zamrożony w -20°C. Co istotne, do badania wystarczająca jest tylko część pajęczaka, gdyż regularnie zdarza się, iż w czasie wyjmowania ze skóry ulega on fragmentacji. Oferowane poprzez firmę DIAGNOSTYKA badanie wykonywane jest jedną z metod biologii molekularnej i pozwala na potwierdzenie obecności materiału genetycznego (DNA) Borrelia burgdorferi w ciele kleszcza wyjętego ze skóry pacjenta. Do detekcji Borrelii w organizmie kleszcza stosuje się metodę Real Time PCR. To jest nowoczesna metoda, oparta na specyficznej hybrydyzacji, a następnie powielaniu fragmentu materiału genetycznego badanego organizmu. W razie pozytywnego wyniku (potwierdzona obecność Borrelii w kleszczu), doktor ma sposobność szybkiego podania antybiotyku w celu zatrzymania ewentualnego rozwoju choroby. Natomiast rezultat niekorzystny (kleszcz nie był nosicielem bakterii Borrelia) sugeruje, iż leczenie antybiotykowa nie jest potrzebna, a jej wykorzystanie generowałoby niepotrzebne wydatki zdrowotne i finansowe. Warto jeszcze raz podkreślić, iż jeżeli borelioza nie została zdiagnozowana odpowiednio wcześnie to nawet po kilku latach mogą pojawić się ciężkie dolegliwości ze strony wielu układów (nerwowego, szkieletowo-mięśniowego, pokarmowego, rozrodczego, wydalniczego i hormonalnego). Dlatego pamiętajmy, iż wiedza jest naszą najlepszą bronią w walce z zagrożeniami płynącymi ze strony rozmaitych organizmów chorobotwórczych. Pomiędzy innymi, dzięki osiągnięciom medycznej diagnostyki laboratoryjnej, nie jesteśmy w tej walce bezbronni. Placówki sieci Diagnostyka i wiadomości o badaniach można znaleźć na witrynie internetowej www.diag.pl. Kontakt dla mediów: Michał Meller, Kierownik do spraw analiz marketingowych i rozwoju rynkowego e-mail: Michal.Meller@diag.pl Łukasz Kadłuczka, Specjalista PR na rzecz Diagnostyka e-mail: Lukasz.Kadluczka@benhauer.pl  

Czym jest Przyprowadź swojego kleszcza znaczenie w słowniku Leczenie i skutki P .