świńska grypa zalecenia co to jest
Objawy grypa - zalecenia Głównego przyczyny. Leczenie zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą.

Czy przydatne?

Co znaczy Świńska grypa - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Profilaktyka chorób przenoszonych drogą kropelkową.

Definicja z ang. Swine flu - recommendations of the Chief Sanitary Inspector. Prevention of diseases transmitted by droplets., z niem. Schweinegrippe - Empfehlungen des Chefsanitätsinspektor. Prävention von durch Tröpfchen übertragbare Krankheiten..

Co to znaczy:   ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową (w tym świńskiej grypy wywoływanej wirusem typu A/H1N1). Ogólne wskazania profilaktyczne:    należy: • unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami, • kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych • zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną w czasie kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci • myć regularnie ręce • unikać dotykania oczu, nosa i ust, tak aby nie roznosić zarazków • dbać o siebie, wiele spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić wiele płynów i zdrowo się odżywiać.    wiadomości dla:   -dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania   należy: • obserwować dzieci i młodzież wykazującą symptomy grypopodobne w trakcie pobytu w placówkach takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych sytuacjach biegunka. • informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym • zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach • organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w momencie przerw i lekcji wychowania fizycznego • monitorować witryny internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl i Państwowego Zakładu Higieny http://www.pzh.gov.pl/ celem uzyskania bieżących informacji    - rodziców należy:   • obserwować domowników wykazujących symptomy grypopodobne, w przypadku ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego • myć ręce własne i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą i pokazać dziecku jak należy to robić • zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza • zasłaniać nos chusteczką higieniczną w czasie kichania i usta w czasie kasłania • nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni • zadbać o to aby dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa • spędzać z dziećmi aktywnie wolny okres na świeżym powietrzu   - dzieci i młodzieży    należy: • myć ręce mydłem i ciepła wodą poprzez 20 sekund • jeżeli nie masz chusteczki w czasie kichania albo kasłania zasłoń usta i nos rękawem w rejonie powyżej łokcia a nie dłońmi • umyć ręce po kasłaniu albo kichaniu • unikać kontaktu z osobami, które kichają i kaszlą • przebywać w momencie wolnym na świeżym powietrzu   Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem, w podróży albo miejscach bez dostępu do wody - stosuj żele antybakteryjne!   Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust!   Wpis A.S.    

Czym jest grypa - zalecenia Głównego znaczenie w słowniku Leczenie i skutki S .

  • Dodano:
  • Autor: