przeciwwymiotnej stosowanej co to jest
Czym jest Wymiotów, osłabienie reakcji przeciwwymiotnej, określenie wrażliwości chorego, tak aby.

Czy przydatne?

Celem profilaktyki przeciwwymiotnej stosowanej przed leczeniem cytostatykami jest

  • a) opóźnienie wystąpienia nudności i wymiotów
  • b) osłabienie reakcji przeciwwymiotnej
  • c) określenie wrażliwości chorego, tak aby dostosować leczenie przeciwwymiotne podczas kolejnych cykli
  • d) wszystkie twierdzenia są prawdziwe
  • e) żadne twierdzenie nie jest prawdziwe