megawoltowa stwarza szansę co to jest
Czym jest Tak, nie, tak, w skojarzeniu z chemioterapią definicja. Co to jest radioterapia.

Czy przydatne?

Czy radioterapia megawoltowa stwarza szansę wyleczenia chorych na raka przełyku zlokalizowanego w części środkowej przełyku o długości nacieku przekraczającej 10 cm

  • a) tak
  • b) nie
  • c) tak, w skojarzeniu z chemioterapią