przykłady krwiomocz co to jest
KRZYŻÓWKA Krwiomocz, Kserostomia, Kardiomiopatia, Kateter, Kobalt - 60, Kinaza Tyrozynowa.

Leczenie raka - słownik K

 • Co to jest Kancerogen Na raka Kancerogen - zobacz Karcynogen
 • Co to jest Karcynogen Na raka Karcynogen - czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej
 • Co to jest Krwotok Na raka Krwotok - zobacz Wynaczynienie
 • Co to jest Koagulacja Na raka zlepianie) cząstek koloidowych (na przykładkomórek krwi) w większe zespoły i wypadanie ich w formie osadu ( ((na przykład skrzepu
 • Co to jest Rybonukleinowy Kwas Na raka Kwas rybonukleinowy - zobacz mRNA
 • Co to jest Żółciowa Kamica Na raka Kamica żółciowa - zobacz Kamienie żółciowe
 • Co to jest Żółciowe Kamienie Na raka powstały w drogach żółciowych (pęcherzyku żółciowym albo przewodach żółciowych) z wytrącenia składników żółci. Obecność takich złogów
 • Co to jest Kriochirurgia Na raka Kriochirurgia - zobacz Krioterapia
 • Co to jest Kacheksja Na raka nowotworowego definiowany jako brak apetytu i pomniejszenie masy ciała i upośledzenie sprawności razem z towarzyszącym im
 • Co to jest Nukleinowy Kwas Na raka Kwas nukleinowy - zobacz Nukleinowy kwas
 • Co to jest Kolposkopia Na raka Kolposkopia - wziernikowanie pochwy i szyjki macicy
 • Co to jest Kolonoskopia Na raka Kolonoskopia - wziernikowanie jelita grubego
 • Co to jest Klimakterium Na raka Klimakterium - zobacz Menopauza
 • Co to jest Kontrast Na raka Kontrast - substancja podawana w czasie badania obrazowego w celu lepszego uwidocznienia określonych struktur i narządów
 • Co to jest Karcinogeneza Na raka Karcinogeneza - zobacz Kancerogeneza (karcinogeneza
 • Co to jest Kardiomegalia Na raka Kardiomegalia - to zwiększenie sylwetki serca. Nie to jest choroba sama w sobie, ale symptom pewnych nieprawidłowości
 • Co to jest Dezoksyrybonukleinowy Kwas Na raka Kwas dezoksyrybonukleinowy - zobacz DNA ( kwas dezoksyrybonukleinowy
 • Co to jest Kaspazy Na raka kontrolujących apoptozę, a więc programowaną śmierć komórki. Kaspazy powiązane są również z funkcjonowaniem układu odpornościowego, gdzie
 • Co to jest Naskórka Podstawne Komórki Na raka nabłonkowa o cylindrycznym kształcie, o pałeczkowatym jądrze, na jej dolnej powierzchni występują palczaste wypustki protoplazmatyczne
 • Co to jest Karcinogeneza Kancerogeneza Na raka Kancerogeneza (karcinogeneza) - wieloetapowy mechanizm powstawania nowotworu składający się z inicjacji, promocji i progresji
 • Co to jest Scyntylacyjna Kamera Na raka Kamera scyntylacyjna - zobacz Gammakamera
 • Co to jest Terapia Konsolidacyjna Na raka leczenie białaczki, tak zwana leczenie konsolidacyjna, wymaga innego zestawu leków niż przy terapii wstępnej. Ich wybór zależy od rodzaju
 • Co to jest Kreatynina Na raka moczu, dzięki której monitoruje się funkcje nerek. Stężenie kreatyniny mierzone jest w celu stwierdzenia, czy pacjent ma problemy z nerkami
 • Co to jest Krioablacja Na raka chirurgiczny, który polega na wprowadzeniu w ciało pacjenta specjalnej elektrody w formie cewnika. Końcówka cewnika jest precyzyjnie
 • Co to jest Przyżeganie Kauteryzacja Na raka zabieg leczniczy, opierający na termicznym albo chemicznym koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki. Najczęściej zabieg wykonuje
 • Co to jest Krioterapia Na raka kriochirurgia określa się celowe niszczenie tkanek drogą ich zamrożenia. Obniżona temperatura skutkuje zaburzenia równowagi dynamicznej
 • Co to jest Chemioterapii Kombinacja Na raka wykorzystanie równocześnie więcej niż jednego leku przeciwnowotworowego, co ma na celu zniszczenie większej liczby komórek nowotworowych
 • Co to jest Kolostomia Na raka jelitem grubym a powłokami ciała. Wykonywana jest jako ochrona zespolenia wykonanego w dalszej części (na przykład w obrębie odbytnicy
 • Co to jest Macicy Szyjki Konizacja Na raka diagnostyczna albo diagnostyczno-lecznicza polegająca na wycięciu stożka tkanki z części pochwowej szyjki macicy. Rutynowo wykonuje się po
 • Co to jest Tnm Klasyfikacja Na raka zaawansowania choroby nowotworowej w oparciu o rozmiar guza podstawowego (pierwotnego) i stopnia jego rozprzestrzenienia się w organizmie
 • Co to jest Bioetyczna Komisja Na raka instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej w czasie
 • Co to jest Nk Komórki Na raka Killer - naturalni zabójcy) — kluczowa grupa komórek układu odpornościowego odpowiedzialna za zjawisko naturalnej cytotoksyczności. Zostały
 • Co to jest Kastracja Na raka także wytrzebieniem – jedna z metod sterylizacji, polegająca na chirurgicznym usunięciu gonad męskich (jąder) albo żeńskich (jajników
 • Co to jest Tyrozynowa Kinaza Na raka jeden z głównych enzymów przekaźnictwa sygnału w komórce do jądra komórkowego. Przenosi końcową grupę fosforanową w ATP na resztę
 • Co to jest 60 Kobalt Na raka promieniotwórczy izotop kobaltu sztucznie otrzymywany, jest używany jako źródło promieniowania gamma pomiędzy innymi do napromieniowania
 • Co to jest Kateter Na raka Kateter - zobacz Cewniki
 • Co to jest Kardiomiopatia Na raka rozpoczyna się w mięśniu serca. Polega na powiększeniu, przeroście tego mięśnia albo sztywności komór serca. Stwierdza się różne typy zmian
 • Co to jest Kserostomia Na raka Kserostomia - zobacz Xerostomia
 • Co to jest Krwiomocz Na raka Krwiomocz - zobacz Hematuria

Sposoby i metody w leczeniu raka. Przyczyny i objawy.

Wykrywanie raka, sposoby na raka, leczenie raka, diagnoza raka. Skutki uboczne, skutki niepożądane. Jak działa leczenie.

Skutki KRZYŻÓWKA Krwiomocz, Kserostomia, Kardiomiopatia, Kateter, Kobalt - 60, Kinaza Tyrozynowa, Kastracja, Komórki Nk, Komisja Bioetyczna, Klasyfikacja Tnm, Konizacja Szyjki przyczyny.

Działanie Przykłady Krwiomocz, Kserostomia, Kardiomiopatia, Kateter, Kobalt objawy.