zdanie fałszywe co to jest
Czym jest Wątroby zazwyczaj odpowiada utkaniu nowotworów, które były źródłem przerzutów, istotne.

Czy przydatne?

Które zdanie jest fałszywe

  • a) budowa histologiczna przerzutów do wątroby zazwyczaj odpowiada utkaniu nowotworów, które były źródłem przerzutów
  • b) istotne znaczenie dla wczesnego wykrycia najczęstszych przerzutów do wątroby ma oznaczenie stężenia CEA
  • c) ogniskowy rozrost guzkowy nie jest nowotworem wątroby
  • d) najczęstszym złośliwym nowotworem pierwotnym wątroby jest obwodowy typ raka z dróg żółciowych
  • e) do leczenia chirurgicznego kwalifikować można chorych z więcej niż jednym ogniskiem przerzutowym w wątrobie