największy wpływ rokowanie co to jest
Czym jest Lokalizacja, średnica guza, stopień złośliwości (cecha G), histogeneza, wiek chorego.

Czy przydatne?

Największy wpływ na rokowanie w mięsakach tkanek miękkich ma

  • a) lokalizacja
  • b) średnica guza
  • c) stopień złośliwości (cecha G)
  • d) histogeneza
  • e) wiek chorego