rektoskopia płaskonabłonkowy co to jest
Rs, Rektoskopia, Rak Płaskonabłonkowy, Radioterapia Śródoperacyjna, Rozrusznik Serca, Rak.

Leczenie raka - słownik R

 • Co to jest Rak nieinwazyjny Na raka Rak nieinwazyjny - zobacz Rak przewodowy in situ
 • Co to jest Radykalna Na raka Radykalna - całkowita ,doszczętna
 • Co to jest Rak przewodowy in situ Na raka nieinwazyjnego, rak przewodowy in situ (carcinoma intraductale, DCIS, najczęstszy nieinwazyjny nowotwór piersi), regularnie
 • Co to jest Reed-Sternberga komórki Na raka Reed-Sternberga komórki - specjalny typ komórek pojawiający się u chorych z chłoniakiem Hodkina (HL
 • Co to jest RFA Na raka RFA - radiotermoablacja, niszczenie tkanek nowotworu dzięki ciepła, uzyskiwanego z powodu przepływu prądu o wysokiej częstotliwości
 • Co to jest Rak przedinwazyjny Na raka Rak przedinwazyjny - zobacz Rak in situ
 • Co to jest Rak gruczołowy Na raka Rak gruczołowy - zobacz Adenocarcinoma (gruczolakorak
 • Co to jest RP Na raka RP - zobacz Receptor progesteronowy
 • Co to jest Radiouczulacz Na raka Radiouczulacz - substancja, która skutkuje, iż po jej podaniu komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na radioterapię
 • Co to jest Radiotermablacja Na raka Radiotermablacja - zobacz RFA
 • Co to jest RNA Na raka białka. Zbudowany jest z czterech rodzajów C46 które składają się z: jednej z czterech zasad azotowych (adenina /A/, uracyl /U/, cytozyna
 • Co to jest Remisja Na raka Remisja - ustąpienie objawów choroby
 • Co to jest Ropień Na raka Ropień - region tkanek objęty zakażeniem i stanem zapalnym
 • Co to jest Rozpad krwiniek Na raka Rozpad krwiniek - zobacz Hemoliza
 • Co to jest Rekonstrukcja piersi Na raka celu odtworzenie budowy kobiecej klatki piersiowej, piersi uzyskają naturalny wygląd, pacjentka odzyska własną kobiecość, zdecydowanie
 • Co to jest Rak zapalny Na raka Rak zapalny - zobacz Zapalny rak piersi
 • Co to jest RAI Na raka RAI - zobacz Radioaktywny izotop
 • Co to jest Randomizacja Na raka Randomizacja - służące w badaniach klinicznych przyporządkowanie metody leczenia na drodze losowania wg porządku statystycznego
 • Co to jest Retinopatia Na raka Retinopatia - mechanizm chorobowy dotyczący siatkówki oka
 • Co to jest Resekcja Na raka Resekcja - usuwanie, wycięcie, na przykład resekcja żołądka , całości albo części ( guza,guza z narządem
 • Co to jest Rectum Na raka Rectum - w anatomii końcowy otwór przewodu pokarmowego
 • Co to jest Rak Na raka Rak - nowotwór złośliwy wywodzący się z tkanki nabłonkowejZobacz także: Rak gruczołowy, Baza nowotworów: rak żołądka
 • Co to jest Regresja Na raka Regresja - cofanie się. W onkologii: regresja nowotworu – pomniejszenie masy guza pod wpływem leczenia
 • Co to jest Rybonukleinowy kwas Na raka Rybonukleinowy kwas - zobacz mRNA
 • Co to jest Rumień Na raka miejscowe zaczerwienienie skóry. Zaczerwienienie jest rezultatem rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych. Może wystąpić z przyczyn
 • Co to jest Radioterapia Na raka promieniowania jonizującego. Wykorzystywana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych i łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem
 • Co to jest Remisja częściowa Na raka Remisja częściowa - zobacz PR
 • Co to jest Radionuklid Na raka samoistnym przemianom jądrowym i wysyłający promienie korpuskularne alfa, beta i elektromagnet. gamma; nuklid promieniotwórczy
 • Co to jest Rogówka Na raka gałki ocznej w jej przedniej części. Ludzka rogówka ma około 11,5 mm średnicy i grubość 0,5-0,6 mm w środkowej części i 0,6-0,8 mm w części
 • Co to jest RE Na raka RE - zobacz Receptor estrogenowy
 • Co to jest Receptor estrogenowy Na raka umiejscowiony na błonie komórkowej komórki nowotworu. Obecność RE warunkuje sposobność leczenia dzięki leków hormonalnychZobacz także
 • Co to jest Rozwolnienie Na raka Rozwolnienie - zobacz Biegunka
 • Co to jest Radioterapia konformalna Na raka konformalną uzyskuje się poprzez użycie licznych pól napromieniania z osłonami pozwalającymi na ścisłe ustalenie objętości
 • Co to jest RB1 Na raka RB1 - zobacz Geny supresorowe
 • Co to jest Rak in situ Na raka łaciny: carcinoma praeivasivum albo carcinoma in situ). Nowotwór w początkowym stadium rozwoju, komórki rakowe nie przekraczają błony
 • Co to jest Rak śródnabłonkowy Na raka się nowotwór, który nie rozprzestrzenił się na inne organy bądź nie zaatakował okolicznych tkanek. Rak śródnabłonkowy to wczesna postać
 • Co to jest Receptor błonowy Na raka receptor) wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu sygnałowych cząsteczek chemicznych, które nie są zdolne do przenikania poprzez błonę
 • Co to jest Receptor Na raka zmysłowe odbierające wiadomości z otoczenia. Receptor - w ogólnym znaczeniu struktura mająca umiejętność do: 1.specyficznego rozpoznania
 • Co to jest Rakowiak Na raka jelitowych komórek neuroendokrynnych. Rakowiak jest nowotworem hormonalnie czynnym, co znaczy, że wydziela aktywnie hormony. Wywodzi się z
 • Co to jest Rak podstawnokomórkowy Na raka basocellulare - guzki skórne, zwykle o wieloletnim okresie trwania, bardzo powoli wzrastające, z reguły nie dają przerzutów, lecz miejscowo
 • Co to jest Radioterapia wewnętrzna Na raka substancja albo inne źródło promieniowania zostaje umieszczone wewnątrz ciała pacjenta, bezpośrednio w pobliżu nowotworu dzięki
 • Co to jest Receptor progesteronowy Na raka umiejscowiony na błonie komórkowej komórki nowotworu. Obecność RP razem z RE warunkuje sposobność leczenia dzięki leków hormonalnychZobacz
 • Co to jest Rad Na raka metali ziem alkalicznych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa radius oznaczającego promień. Najważniejsze związki radu
 • Co to jest Radioaktywny izotop Na raka izotop to substancja, która wytwarza promieniowanie. Jod może występować w dwóch postaciach radioatywnego izotopu: I-123 i I-131, oba
 • Co to jest Radioizotop Na raka Radioizotop - zobacz Izotop promieniotwórczy
 • Co to jest Rak inwazyjny Na raka kiedy zaczyna on wrastać w głąb błony śluzowej i następnie przedostawać się do tkanki mieśniowej pęcherza. Taka przypadek jest znacznie
 • Co to jest Receptory hormonalne Na raka wywierają swój sukces dopiero po połączeniu z białkiem zwanym receptorem. Receptor jest swoisty dla danego hormonu co znaczy, iż określony
 • Co to jest Rezonans magnetyczny Na raka diagnostycznej. Dzięki rezonansu uzyskuje się bardzo dobre obrazy układu mięśniowego i szkieletowego, w szczególności kręgosłupa i
 • Co to jest Rak gruczołowo-torbielowaty Na raka naciekający, powoli narastający, lecz wysoce złośłiwy rak,który jest najczęstszym nowotworem złośliwym ślinianek.Z wyglądu jest podobny do
 • Co to jest Rozrusznik serca Na raka elektryczne (aktualnie wszczepiane w ciało chorego) wykorzystywane do elektrycznego pobudzania rytmu serca. Stosuje się go, gdy naturalny
 • Co to jest Radioterapia śródoperacyjna Na raka sposobem napromieniania w trakcie operacji chirurgicznej polegającej na zogniskowanym napromienianiu wokół loży po usuniętym guzie i
 • Co to jest Rak płaskonabłonkowy Na raka złośliwy) wywodzący się z nabłonka płaskiego błon śluzowych, skóry i przydatków. Dzieli się na typ kolczystokomórkowy i podstawnokomórkowy
 • Co to jest Rektoskopia Na raka Rektoskopia - badanie wziernikowe odbytnicy dzięki rektoskopu
 • Co to jest RS Na raka RS - zobacz Reed-Sternberga komórki

Sposoby i metody w leczeniu raka. Przyczyny i objawy.

Wykrywanie raka, sposoby na raka, leczenie raka, diagnoza raka. Skutki uboczne, skutki niepożądane. Jak działa leczenie.

Skutki Rs, Rektoskopia, Rak Płaskonabłonkowy, Radioterapia Śródoperacyjna, Rozrusznik Serca, Rak Gruczołowo-Torbielowaty, Rezonans Magnetyczny, Receptory Hormonalne przyczyny.

Działanie Rs, Rektoskopia, Rak Płaskonabłonkowy, Radioterapia objawy.