wskaż zdanie fałszywe co to jest
Czym jest Mięśniówkę (T2) leczy się wlewkami dopęcherzowymi i elektroresekcją., Raki pęcherza.

Czy przydatne?

Wskaż zdanie fałszywe

  • a) Raki pęcherza moczowego naciekające mięśniówkę (T2) leczy się wlewkami dopęcherzowymi i elektroresekcją.
  • b) Raki pęcherza moczowego częściej występują u osób pracujących z barwnikami anilinowymi lub aminami aromatycznymi.
  • c) U chorych na rozsianego raka stercza podstawową metodą leczenia jest hormonoterapia.
  • d) Badanie stężenia i dynamiki PSA ma istotne znaczenie rokownicze i pozwala na podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych.
  • e) Radioterapia węzłów chłonnych okołoaortalnych stosowana jest w leczeniu nasieniaków