wybierz zdanie fałszywe co to jest
Czym jest Szeregu astrocytarnego, zwykle występuje u dzieci i młodych dorosłych, typowe.

Czy przydatne?

Wybierz zdanie fałszywe dotyczące gwiaździaka włosowatokomórkowgo

  • a) jest łagodnym ograniczonym glejakiem szeregu astrocytarnego
  • b) zwykle występuje u dzieci i młodych dorosłych
  • c) typowe umiejscowienie to nerw wzrokowy, pień mózgu i móżdżek
  • d) często wykazuje progresję do glejaka wielopostaciowego
  • e) zawsze wiąże się z cechą G1