lekoopornego fenotypu komórek co to jest
Czym jest Glutation i S-transferazy glutationowe, geny mutatorowe, cytokiny definicja. Co to jest.

Czy przydatne?

Za wytworzenie lekoopornego fenotypu komórek nowotworowych związanych z nasileniem procesów detoksyfikacji odpowiadają

  • a) białka P-gp i P53
  • b) onkogeny
  • c) glutation i S-transferazy glutationowe
  • d) geny mutatorowe
  • e) cytokiny