leczenie żywieniowe co to jest
Leczenie Żywieniowe, Limfadenektomia, Limfoscyntygrafia, Limfografia, Leczenie Celowane, Laurena.

Leczenie nowotworów - definicje L

 • Definicja Laparoskopia w leczeniu raka wziernikowanie jamy brzusznej
 • Definicja Leukocytopenia w leczeniu raka białych we krwi; występuje między innymi jako powikłanie działania leków hamujących podział komórkowy, stosowanych w onkologii (zobacz
 • Definicja Leukocytoza w leczeniu raka wzrost ponad normę liczby krwinek białych we krwi; występuje w stanach zapalnych, zakażeniach
 • Definicja Objawowe Leczenie w leczeniu raka zobacz: Leczenie paliatywne
 • Definicja Laparotomia w leczeniu raka otwarcie chirurgiczne jamy brzusznej (na przykład w celach diagnostycznych albo wykonania zabiegu operacyjnego
 • Definicja Skojarzone Leczenie w leczeniu raka różnych metod (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia) stosowanych w różnej kolejności w zależności od typu i
 • Definicja Zabiegi Laparoskopowe w leczeniu raka zabiegi wykonywane w czasie laparoskopii przy minimalnym naruszeniu powłok jamy brzusznej
 • Definicja Laryngoskopia w leczeniu raka wziernikowanie krtani
 • Definicja Laryngektomia w leczeniu raka operacyjne usuwanie krtani
 • Definicja Lobektomia w leczeniu raka w chirurgii: wycięcie płata, na przykład wątroby
 • Definicja Paliatywne Leczenie w leczeniu raka leczenie objawów, bez leczenia ich powody. Na przykład założenie przetoki do karmienia w razie dysfagii w raku przełyku
 • Definicja Laseroterapia w leczeniu raka leczenie dzięki światła lasera. Odpowiednikiem jest udrażnianie przełyku w razie nieoperacyjnego raka tego narządu dzięki lasera Nd:YAG
 • Definicja Klasyfikacja Laurena w leczeniu raka histologiczna klasyfikacja raka żołądka, dzieląca go na typ jelitowy, rozlany i mieszany
 • Definicja Celowane Leczenie w leczeniu raka eng. targeted therapy, blokowanie zmienionych nowotworowo genów i ich produktów swoistymi inhibitorami
 • Definicja Limfografia w leczeniu raka polegające na podaniu środka cieniującego (kontrastu) do naczynia chłonnego, który przechodzi do dalszych naczyń i węzłów chłonnych
 • Definicja Limfoscyntygrafia w leczeniu raka izotopowego; izotop podany na przykład podskórnie przechodzi do układu chłonnego i gromadzi się w węzłach chłonnych, które można
 • Definicja Limfadenektomia w leczeniu raka drogi chłonne i węzły chłonne), na przykład jako przedmiot zabiegu operacyjnego (amputacja piersi metodą Patey’a w raku piersi) albo jako
 • Definicja Żywieniowe Leczenie w leczeniu raka albo utrzymania stanu odżywienia w okresie przed planowanym leczeniem, w trakcie i po zakończeniu leczenia. Postępowanie to ma wpływ na

Efekty leczenia i przyczyny powstawania nowotworu

Leczenie onkologia, na raka, nowotwory. Jak działa lek? Sposoby i metody na leczenie raka.

Skutki Leczenie Żywieniowe, Limfadenektomia, Limfoscyntygrafia, Limfografia, Leczenie Celowane, Laurena Klasyfikacja, Laseroterapia, Leczenie Paliatywne, Lobektomia przyczyny.

Działanie Leczenie Żywieniowe, Limfadenektomia, Limfoscyntygrafia objawy.