trombocytopenia co to jest
Co znaczy Trombocytopenia definicja. Czym jest małopłytkowość) – pomniejszona liczba trombocytów.

Czy przydatne?

Definicja Trombocytopenia

Co znaczy: (małopłytkowość) – pomniejszona liczba trombocytów (płytek krwi) we krwi, związana jest z krwawieniami, jako iż trombocyty odpowiadają za mechanizm krzepnięcia krwi