fibromialgia co to jest
Co oznacza Fibromialgia? Skutki bolesne sprawdzane przy diagnozie fibromialgii (licencja, autorzy.

Czy przydatne?

Definicja Fibromialgia

Definicja z ang. Fibromyalgia, z niem. Fibromyalgie.

Co znaczy: polecany specjalista: reumatolog Punkty bolesne sprawdzane przy diagnozie fibromialgii (licencja, autorzy) Zespół chorobowy dotyczący układu ruchu. Szacunkowo dotkniętych jest ok. 4% populacji. Częstość występowania powiększa się razem z wiekiem. Częściej dotyczy kobiet. 10-25% chorych nie jest zdolnych do wykonywania jakiejkolwiek pracy. U pozostałych regularnie konieczna jest zmiana charakteru pracy. Choroba nie jest uznawana poprzez wszystkich lekarzy. W wątpliwość poddają ją również towarzystwa ubezpieczeniowe, co regularnie determinuje trudnościami w uzyskanie orzeczenia inwalidztwa. Powody Nie zostały jednoznacznie stwierdzone. Mogą nimi być obserwowane u chorych: widoczne w EEG nakładanie się wielu powtarzających się fal α (co jest charakterystyczne również u osób z bezdechem sennym czy wyczerpanych emocjonalnie) małe stężenie serotoniny w płynie mózgowo – rdzeniowym pomniejszone stężeniesomatomedyny C (mediator hormonu wzrostu) podwyższone stężeniesubstancji P (odpowiada za przekazywanie bodźców bólowych) Objawy ból wielostawowy depresja zaburzenia snu zmęczenie Diagnoza Dokonywana jest na podstawie wywiadu i badania fizykalnego. Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne (ACR - American College of Rheumatology) ustaliło następujące kryteria rozpoznawania: utrzymujący się powyżej trzech miesięcy uogólniony ból ból przy ucisku (z siłą ok. 4 kg), przynajmniej 11 z 18 pkt.ów spustowych Ból ma charakter uogólniony, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: ból lewej połowy ciała ból prawej połowy ciała ból powyżej pasa ból poniżej pasa ból w rejonie szkieletu osiowego (ból kręgosłupa szyjnego albo ból przedniej częściklatki piersiowej, albo ból kręgosłupa piersiowego, , albo ból kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego) Punkty spustowe: potylica obustronnie w miejscu przyczepówmięśnia podpotylicznego dolna część kręgosłupa szyjnego, obustronnie na przedniej powierzchni przestrzeni pomiędzy wyrostkami poprzecznymikręgówC5 - C7 mięsień czworobocznyobustronnie w punkcie środkowym górnej jego krawędzi mięsień nadgrzebieniowyobustronnie, w części początkowej powyżej grzebieniałopatki drugieżebroobustronnie, przy przyczepie chrząstki żebrowej na powierzchni górnej nadkłykieć bocznykości ramiennejobustronnie, 2cm obwodowo od nadkłykcia pośladekobustronnie, w górnym zewnętrznym kwadrancie na przednim fałdzie mięśnia kolanoobustronnie, na przyśrodkowej częścią ciała tłuszczowego podrzepkowego proksymalnie od szpary stawu Leczenie Tylko u ok. 25% chorych symptomy ustępują (remisja). W celu łagodzenia dolegliwości stosuje się: niesteroidowe leki przeciwzapalneiglikokortykosteroidy miejscowe wstrzyknięcialidokainy,fizykoterapia(głównieciepłolecznictwo leki antydepresyjne(amitryptylina,doksepina) małe dawkinaltreksonuw celu podwyższenia poziomu endorfin (nowatorskiej leczenie LDN -LowDoseNaltrexone) terapię sposobem REST (min. poprzez pobyt w kabinie deprywacyjnej) przynosi trwałe efekty przywrócenia etapy REM w czasie snu (pacjenci mogą budzić się wypoczęci) psychoterapię

Czym jest Fibromialgia znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy F .