kardiomiopatie co to jest
Co oznacza Kardiomiopatie? Skutki łaciny: cardiomyopathia Obraz sekcyjny serca w kardiomiopatii.

Czy przydatne?

Definicja Kardiomiopatie

Definicja z ang. cardiomyopathies, z niem. Kardiomyopathien.

Co znaczy: polecany specjalista: kardiolog z łaciny: cardiomyopathia Obraz sekcyjny serca w kardiomiopatii rozstrzeniowej. (licencja, autorzy) Choroby mięśnia sercowego, prowadzące do jego dysfunkcji. Istnieje kilka typów kardiomiopatii wyróżnianych z racji na powody rozwoju choroby. Objawy ból w klatce piersiowej duszność kołatanie serca migotanie przedsionków omdlenia osłabienie zawroty głowy Podział Klasyfikacja WHO z1995roku wyróżniała pięć grup kardiomiopatii: kardiomiopatię rozstrzeniową kardiomiopatię przerostową kardiomiopatię restrykcyjną arytmogenną kardiomiopatię prawej komory kardiomiopatie niesklasyfikowane. Kardiomiopatia rozstrzeniowa Prowadzi do pomniejszenia kurczliwości serca w efekcie zmian budowy komórek (zwiększenie jader kardiomiocytów, zwłóknienie śródmiąższowe i okołonaczyniowe). Zmiany te prowadzą do niewydolności mięśnia sercowego. W większości przypadków, powody rozwoju choroby pozostają nieznane. Diagnoza Wykrywa się ją na podstawie echokardiografii,elektrokardiografii(EKG),biopsji endomiokardialnejorazcewnikowaniaserca. Leczenie Przede wszystkim podaje się leki poprawiające wydolność krążenia i kurczliwość serca. Możliwe jest wszczepienie rozrusznika, a czasem konieczny jest przeszczep (przy zaawansowanych uszkodzeniach). Kardiomiopatia przerostowa Typ opierający na przeroście lewej komory serca (wzrost grubości ściany bez zwiększenia jamy). z racji na genetyczne podłoże choroby, członkowie rodzin, w których wystąpiło schorzenie, powinni podlegać badaniom przesiewowym. Diagnoza Przerost widoczny jest w badaniu echokardiograficznym dwuwymiarowym. Badanie zwykle wykonywane jest po próbie wysiłkowej, gdyż niektóre postacie nie występują w czasie spoczynku. Leczenie Leczenie farmakologiczna sprowadza się do łagodzenia symptomów (beta-blokery, werapamil, dizopiramid). Innymi metodami leczenia są elektrostymulacjadwujamowa, przezskórna alkoholowa ablacja przegrody międzykomorowej, wszczepienie ICD (kardiowerter-defibrylator). Zabiegiem operacyjnym stosowanym przy przeroście jest zabieg Marrowa (miektomia przegrody międzykomorowej). Niekiedy konieczny jest przeszczep. Kardiomiopatia rozciągająca Występuje najrzadziej i polega na sztywności komór, która utrudnia rozciąganie komór i napełnianie mięśnia krwią, co minimalizuje przepływ krwi w organizmie. Leczenie Polega na łagodzeniu symptomów przez ograniczenie soli i podawanie leków moczopędnych. Czasami konieczne jest wykorzystywanie leków przeciwkrzepliwych, gdyż powiększa się ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory Występuje rzadko i jest genetyczna. Polega na tłuszczowym zwyrodnieniu powodującym wzrost grubości ściany prawej komory, co skutkuje groźne arytmie. Diagnoza W celu rozpoznania choroby przeprowadza się echokardiografię (blok prawej odnogi pęczka Hisa, ujemnyzałamek Tw odprowadzeniach prawo komorowych), rezonans magnetyczny (nacieki tłuszczowe) i biopsję. Leczenie W przebiegu choroby rekomendowane jest ograniczenie wysiłku fizycznego. Zaburzenia rytmu leczone są farmakologicznie (amiodaronem,sotalolem), w razie braku tolerancji leków, przeprowadza się ablację miejsc arytmowych. Wszczepia się również ICD (kardiowerter-defibrylator), lecz z czasem i tak potrzebny jest przeszczep. Klasyfikacja American Heart Association W2006roku powstała klasyfikacja AHA: Kardiomiopatie pierwotne Genetyczne Kardiomiopatia przerostowa Dysplazja arytmogenna prawej komory Niescalony mięsień lewej komory Glikogenoza (PRKAG2 albo typu Danona) Zaburzenia przewodzenia Miopatie mitochondrialne Kanałopatie jonowe Mieszane Kardiomiopatia rozstrzeniowa Kardiomiopatia restrykcyjna Nabyte Kardiomiopatia zapalna Kardiomiopatia spowodowana stresem(takotsubo) Kardiomiopatia połogowa Kardiomiopatia spowodowana tachykardią Kardiomiopatia u dzieci matek z cukrzycą leczonych insuliną Kardiomiopatie wtórne Kardiomiopatie naciekające Skrobiawica Choroba Gauchera Choroba Hurler Choroba Huntera Kardiomiopatie w przebiegu chorób spichrzeniowych Hemochromatoza Choroba Fabry'ego Glikogenozy Choroba Niemanna-Picka Kardiomiopatie wywołane zatruciami Kardiomiopatie endomiokardialne Włóknienie endomiokardialne Zespół hipereozynofilowy Kardiomiopatie zapalne (ziarniniakowe) Sarkoidoza Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego Cukrzyca Nadczynność tarczycy Niedoczynność tarczycy Nadczynność przytarczyc Guz chromochłonny Akromegalia Kardiomiopatia sercowo-twarzowa Zespół Noonan Kardiomiopatie w przebiegu chorób nerwowo-mięśniowych albo chorób układu nerwowego Ataksja Friedreicha Dystrofia mięśniowa Duchenne'a Dystrofia mięśniowa Beckera Dystrofia mięśniowa Emery'ego-Dreifussa Dystrofia miotoniczna Nerwiakowłókniakowatość Stwardnienie guzowate Kardiomiopatie z powodu niedoborów pokarmowych Choroba beri-beri Pelagra Szkorbut Niedobór selenu Niedobór karnityny Kwashiorkor Kardiomiopatie w przebiegu chorób autoimmunizacyjnych albo kolagenoz Toczeń rumieniowaty układowy Zapalenie skórno-mięśniowe Reumatoidalne zapalenie stawów Twardzina układowa Guzkowe zapalenie tętnic

Czym jest Kardiomiopatie znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy K .