krążenia niewydolność ostra co to jest
Co oznacza Ostra Niewydolność Krążenia? Skutki łaciny: insufficientia cordis acuta, z angielskiego.

Czy przydatne?

Definicja Ostra Niewydolność Krążenia

Definicja z ang. Acute heart failure, z niem. Akutem Herzversagen.

Co znaczy: polecany specjalista: kardiolog z łaciny: insufficientia cordis acuta, z angielskiego: acute heart failure Model przepływu krwi (licencja, autorzy) Inaczej Ostra Niewydolność Serca (ONS), to szybko rozwijający się zespół symptomów spowodowany poprzez upośledzenie czynności skurczowych i rozkurczowych serca. Zaburzenia pracy serca powoduję niedotlenienie i niedożywienie komórek, co determinuje upośledzeniem funkcji wielu narządów i układów. Może pojawić się nagle albo w efekcie przewlekłej niewydolności serca. Wystąpienie niżej wymienionych symptomów jest wskazaniem do jak najszybszego wezwania lekarza. Objawy duszność pocenie się tachykardia uderzenia gorąca utrata przytomności Powody Nagła ostra niewydolność serca może pojawić się pomiędzy innymi w efekcie: obrzęku płuc, zatoru żylnego czy nagłych zaburzeń rytmu serca. Z kolei ostra postać choroby wynikająca z dekompresji przewlekłej niewydolności, może pojawić się z powodu: nieodpowiedniego leczenia albo braku współpracy, nadmiernej podaży wody i sodu, choroby niedokrwiennej serca, postępów choroby podstawowej, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu, infekcji i zatorów płucnych. Diagnoza Oprócz badania przedmiotowego i wywiadu przeprowadza się serię badań dodatkowych: Pomiar ciśnienia cewnikiem Swana-Ganza EKG RTG ECHO serca Gazometria krwi tętniczej Badania laboratoryjne (poziom tropin, jonogram) Wyklucza się również inne powody symptomów, takie jak zaostrzenie astmy albo przewlekłej obturacyjnej niewydolności płuc (POChP) i zatorowość płucną, jak również niekardiogenny obrzęk płuc. Leczenie Konieczna jest hospitalizacja, w celu zdiagnozowania przyczyn niewydolności. Leczenie farmakologiczna jest zwykle wielolekowa i może obejmować środki, takie jak: nitraty, diuretyki, leki inotopowe dodatnie (dopaminę, dobutaminę, milrinon, adrenalinę, glikozydy nasercowe), noradrenalinę czy leki antyarytmiczne. Dodatkowo wykonuje się tlenoterapią, wentylację wspomaganą, mechaniczne wspomaganie czynności serca (kontrapulsacja wewnątrzaortalna – IABP, urządzenia wspomagające czynność komór – VAD). Zabiegi chirurgiczne polegają na korekcji albo wszczepieniu nowych zastawek. W razie zaawansowanej niewydolności konieczny jest przeszczep serca.

Czym jest Ostra Niewydolność Krążenia znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy O .

  • Dodano:
  • Autor: