wieńcowe zespoły ostre co to jest
Co oznacza Ostre Zespoły Wieńcowe? Skutki angielskiego: ACS, Acute Coronary Syndromes Rycina.

Czy przydatne?

Definicja Ostre Zespoły Wieńcowe

Definicja z ang. Acute Coronary Syndromes, z niem. Akute koronare Syndrome.

Co znaczy: polecany specjalista: kardiolog z angielskiego: ACS, Acute Coronary Syndromes Rycina obrazująca istotę stworzenia niedokrwienia mięśnia sercowego. Na zbliżeniu zaznaczono blaszkę (plaque) zwężającą światło naczynia i uniemożliwia (licencja, autorzy) OZW, to grupa schorzeń mięśnia sercowego. Ich istotą jest znaczne ograniczenie albo całkowite ustanie przepływu krwi w tętnicach wieńcowych. Najczęściej ich bezpośrednią powodem jest pęknięcie blaszki miażdżycowej, w miejscu którego tworzy się zakrzep. Blaszka miażdżycowa może stać się niestabilna w razie, gdy dojdzie do zapalenia. Objawy ból promieniujący do kończyny ból w klatce piersiowej duszność mdłości niepokój pocenie się ucisk w klatce piersiowej Podział Aktualnie wymieniane są cztery główne typy OZW: niestabilna choroba wieńcowa (NSTE ACS) – niewielkie pęknięcie blaszki z powstawaniem nadżerki skutkuje chwilowe zamknięcia światła tętnicy (10-20 min). Powstające zakrzepy powodują dławicę spoczynkową, a następnie same się rozpuszczają. zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) – głębokie pęknięcie blaszki skutkuje stworzenie trwałego zakrzepu, który prowadzi do ustania przepływu krwi (ponad 1h) i martwicy mięśnia sercowego. Rezultatem tego jest rozległa blizna mięśnia sercowego. zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) – średnie pęknięcie blaszki, powodujące zakrzep, który sam się rozpuszcza. Przepływ krwi ustaje na ok. 1h, uszkodzona zostaje tylko część komórek serca. nagły zgon sercowy – pęknięcie blaszki i stworzenie zakrzepu prowadzi do krytycznego niedokrwienia mięśnia sercowego Powody i profilaktyka Wśród czynników ryzyka pęknięcia niestabilnej blaszki wymienia się: wysiłek fizyczny mocny stres psychiczny pobudzenie układu współczulnego (w szczególności w godzinach rannych) inne powody powodujące wzrost ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Oprócz pęknięcia blaszki miażdżycowej, do ostrego zapalenia wieńcowego może dojść w efekcie: wrodzonej wady tętnic wieńcowych zmian zapalnych i zatorowych - zakrzepowych w tętnicach wieńcowych wad zastawek serca zatrucia tlenkiem węgla kardiomiopatii przerostowej przedawkowania amfetaminy i kokainy Podstawowe zalecenia profilaktyczne: zaprzestanie palenia papierosów; normalizacja masy ciała (BMIponiżej 25); dieta śródziemnomorska; regularny wysiłek fizyczny; ograniczenie konsumpcji alkoholu poniżej 30 ml na dobę normalizacja: ciśnienia tętniczego, glikemii, poziomucholesteroluitrójglicerydów. Powikłania Z powodu wystąpienia ostrych zespołów wieńcowych może dojść do: zaburzeń hemodynamicznych (wstrząs kardiogenny, obrzęk płuc) zaburzeń rytmu i przewodzenia serca zaburzeń czynności mechanicznej serca powikłań zakrzepowo-zatorowych nagłego zatrzymania krążenia zespołu Dresslera Leczenie w razie zaobserwowania symptomów wskazujących na OZW, bardzo istotna jest szybka reakcja. W ramach pomocy przedszpitalnej należy natychmiast wezwać pogotowie. Następnie ułożyć chorego w wygodnej pozycji (leżącej albo siedzącej, w razie utraty przytomności – pozycji bocznej ustalonej). W wypadku zatrzymania krążenia należy podjąć resuscytację. Lekarze pogotowia podają leki (kwas acetylosalicylowy, nitroglicerynę, morfinę), stosują terapię tlenową i w przypadku konieczności podejmują reanimację. W szpitalu każdy typ OZW podlega innym procedurom. Wykonywana jest koronografia naczyń wieńcowych. Podstawowymi zabiegami chirurgicznymi są angioplastyka (PTCA) i Pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) - tak zwany aby-passy.

Czym jest Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy O .