płuc zapalenie co to jest
Co oznacza Zapalenie Płuc? Skutki łaciny: pneumonia Zapalenie płuc widoczne na zdjęciu klatki.

Czy przydatne?

Definicja Zapalenie Płuc

Definicja z ang. Pneumonia, z niem. Lungenentzündung.

Co znaczy: polecany specjalista: pulmonolog z łaciny: pneumonia Zapalenie płuc widoczne na zdjęciu klatki piersiowej. A. Prawidłowy obraz płuc. B: Nieprawidłowy obraz z zacienieniem w prawym płucu wskutek zapaleni (licencja, autorzy) Groźny dla życia stan zapalny miąższu płucnego. W razie typowych postaci choroby za 70% zakażeń pozaszpitalnych odpowiada dwoinka zapalenia płuc(Streptococcus pneumoniae). W najwyższym stopniu narażone są niemowlęta i osoby po 65 r. ż. Rozwojowi choroby sprzyjają zaburzenia immunologiczne, uszkodzenie błon śluzowych i skóry i współwystępowanie innych chorób (układu oddechowego, krążenia, nerek, zaburzenia neurologiczne). Szczególnie groźne dla życia jest szpitalne zapalenie płuc, wiąże się to z lekoodpornością drobnoustrojów szpitalnych. Okazuje się, iż umieralność w formie szpitalnej szacuje się na 20%, a jeżeli zakażenie powstało w efekcie podłączenia do respiratora nawet 50%. Objawy ból w klatce piersiowej duszność gorączka kaszel osłabienie pocenie się Podział Istnie kilka klasyfikacji rodzajów zapalenia płuc. Podział ułatwia zrozumienie choroby i sposobów jej leczenia. Z racji na powody wyróżnia się: bakteryjne wirusowe atypowe grzybicze alergiczne chemiczne Z racji na miejsce rozwoju choroby: pozaszpitalne szpitalne Z racji czynniki anatomiczne: odoskrzelowe (bronchopneumonia) = wieloogniskowe (p. multifocalis) = ogniskowe = płacikowe (p. lobularis) śródmiąższowe (pneumonia interstitialis seu. alveolaris) płatowe (pneumonia lobaris) = krupowe (pneumonia crouposa) Diagnoza Typowe zapalenie płuc można rozpoznać w wywiadzie i badaniu fizykalnym (osłuchowo słyszalne są szmery, trzeszczenie, rzężenie, świsty i furczenie i przytłumiony odgłos przy opukiwaniu). Przeprowadza się również badanie krwi (podwyższony OB, CRP i leukocytozę i odmłodzenie granulocytów, czasem niedokrwistość czy zaburzenia utlenowania krwi). Wbadaniu RTG widoczne są plamiste i zlewające się zaciemnienia, jednolite zacienienia płata, stwierdza się obecność płynu w jamie opłucnej. By wykryć atypowe zapalenie płuc przeprowadza się dodatkowo posiew i badanie plwociny. Wykorzystuje się również metodę ELISA, metodę immunofluorescencji pośredniej i bezpośredniej z użyciem przeciwciał monoklonalnych (w celu identyfikacji antygenu i przeciwciał), testy serologiczne (wykrywanie IgG, IgM sposobem OWD hemaglutynacji) i PCR z użyciem polimerazowej reakcji amplifikacji i zastosowaniem sondy genetycznej. W razie podejrzeń przeprowadza się badanie histologiczne bioptatu płuca, a stwierdzenie grzyba w preparacie potwierdza zapalenie płuc o charakterze grzybiczym. W szpitalnej postaci należy jak najszybciej ustalić przyczynę i określić lekoodporność drobnoustroju. Leczenie Leczenie zależy od charakteru i przyczyn choroby. W typowym zapaleniu podstawą są antybiotyki o szerokim spektrum (później celowane) i leczenie objawowe (leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, wyksztuśne i przeciwkaszlowe). W atypowym rodzaju podawane są antybotyki z grupy makrolidówitetracyklin. W razie osób z obniżoną odpornością, gdy za zakażenie odpowiadają Pneumocystis jiroveci podaje się ko-trimoksazolipentamidynę. Zapalenia grzybicze zwalcza się stosując amfoterycynę B iflukonazol. W zakażeniach wirusowych ogranicza się do leczenia symptomów. w formie chemicznej konieczna jest intubacja i odsysanie wydzieliny i leczenie antybiotykowa. W zakażeniach szpitalnych podaje się antybiotyki o szerokim spektrum, które zamienia się je w zależności od rezultatów badań drobnoustrojów.

Czym jest Zapalenie Płuc znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy Z .