serca zawał co to jest
Co oznacza Zawał Serca? Skutki łaciny: infarctus myocardii Model przedstawiający zawał mięśnia.

Czy przydatne?

Definicja Zawał Serca

Definicja z ang. Myocardial infarction, z niem. Herzinfarkt.

Co znaczy: polecany specjalista: kardiolog z łaciny: infarctus myocardii Model przedstawiający zawał mięśnia sercowego (2) koniuszka ściany serca po okluzji (zamknięciu) (1) gałęzi lewej tętnicy wieńcowej (LCA, prawa tętn (licencja, autorzy) Nagły stan opierający na pojawianiu się martwicyfragmentu mięśnia sercowego wywołanejniedokrwieniem. Jeżeli w ciągu kilkunastu min. nie zostanie przywrócone prawidłowe krążenie, zmiany stają się nieodwracalne. Zdecydowana większość zawałów powstaje w mięśniu komory lewej i w przegrodzie międzykomorowej serca, bardzo rzadko występują zawały komory prawej albo przedsionków. Zawał serca jest jedną z postaci choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, pozostałe tonagła śmierć sercowa,dławica sercowa,przewlekła choroby niedokrwienna sercaoraz kardiomiopatia niedokrwienna. Objawy ból promieniujący do żuchwy ból w klatce piersiowej ból za mostkiem duszność lewego ramienia łopatki pocenie się wymioty Podział Wyróżnia się: zawał pełnościenny ( z łaciny: infarctus myocardii totimuralis) zawał podwsierdziowy (( z łaciny: infarctus myocardii subendocardialis) Aktualnie zawał włączony został do klasyfikacji ostrych zespołów wieńcowych: niestabilna choroba wieńcowa (z angielskiego: UA - Unstable Angina) zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka STelektrokardiogramu ((z angielskiego: NSTEMI - Non ST-elevation Myocardial Infarction) z uniesieniem odcinka ST elektrokardiogramu (((z angielskiego: STEMI - ST-Elevation Myocardial Infarction) nagły zgon sercowy. Przebieg Zawal pełnościenny niepowikłany w typowych sytuacjach przebiega następująco: zawał wczesny ((( z łaciny: infarctus myocardii recens) zawał w stanie rozmiękania (((( z łaciny: infarctus myocardii in statu emollitionis) zawał w okresie organizacji ((((( z łaciny: infarctus myocardii in statu organisationis) kształtowanie się blizny pozawałowej (((((( z łaciny: cicatrix post infarctum myocardii) Powody Do zawału mięśnia sercowego dochodzi w efekcie: zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych (najczęściej) pęknięcie blaszki miażdżycowej krwotok do blaszki miażdżycowej zakrzep na powierzchni blaszki miażdżycowej zatoru tętnicy wieńcowej zmian zapalnych tętnic wieńcowych (na przykład w przebiegukiły,choroby Kawasaki) urazu (((na przykład z powodu wypadku) neuropochodnych zaburzeń w regulacji przepływukrwiprzez układ naczyń wieńcowych wstrząsu (((((na przykład septyczny) dużyprzerostmięśnia sercowego Czynniki ryzyka Wśród czynników sprzyjających wystąpieniu zawału mięśnia sercowego wymienia się: wiek – ryzyko wzrasta znacząco po 40 r. ż., określono również, iż wiek krytyczny u mężczyzn to 32-50 r. ż., a u kobiet 45-70. płećmęska nadciśnienie tętnicze otyłość (w szczególności brzuszna) złe nawyki powiązane z trybem życia palenie tytoniu brak aktywności fizycznej niewłaściwa dieta zaburzenie cholesterolu wysoki poziomcholesterolu zaburzona proporcja między cholesterolem LDL i HDL choroby cukrzyca marskość wątroby Choroba Fabry'ego wysoki poziom: trójglicerydów białka ostrej etapy (białko C-reaktywne, CRP) homocysteiny obecność patologicznej apolipoproteiny niedobory witamin grupy B ((w szczególności kwasu foliowego) wysoki poziomkwasu moczowego osobowość typu A (((((((na przykład wysoki poziom stresu) predyspozycje rodzinne i genetyczne (zawał w rodzinie w wywiadzie) inne powody przerostu lewej komory serca (((((((((na przykład kardiomiopatia, przerost po stosowaniu leków sterydowych) Powikłania Powikłania dzieli się na: wczesne zgon (najczęściej z powodu nagłego zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór) wstrząs kardiogenny poszerzenie się ogniska zawałowego zaburzenia rytmu sercai przewodnictwa ostraniewydolność sercazobrzękiem płuc ostradyskinezamięśnia sercowego (ostrytętniak serca) pęknięcie ściany serca (tamponada serca) albo przegrody międzykomorowej pęknięcie mięśnia brodawkowatego i ostraniewydolność zastawki mitralnej późne zakrzepicaprzyścienna w komorze nad obszarem zawału i inne powikłania zatorowo-zakrzepowe pozawałowe zapalenie nasierdzia przewlekłytętniak serca przewlekła niewydolność krążenia zespół ramię-ręka zespół pozawałowy Dresslera Diagnoza Wg WHO zawał mięśnia sercowego rozpoznaje się na podstawie badań krwi, w których widoczne są przekroczenia norm stężeń biochemicznych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego. W Polsce określane są: jedna z frakcji troponin swoistych dla mięśnia sercowego, CKMB, morfologia z podstawowymi wskaźnikami układu krzepnięcia, AspAT i OB. Wykonuje się również podwójnie, w krótkim odstępie czasu EKG. Leczenie Bardzo ważna jest pierwsza pomoc przedlekarska, która niejednokrotnie może uratować choremu życie. Sprowadza się ona do: ułożenia chorego w pozycji półsiedzącej ( jeżeli jest przytomny) albo bocznej ustalonej (( jeżeli jest nieprzytomny) wezwania pogotowia ratunkowego kontrolitętnaioddechu, (( jeżeli ustanie robota serca i oddech należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (( jeżeli to możliwe należy podać choremu 300–500mgaspirynydoustnie i 0,4-0,8mg nitrogliceryny podjęzykowo (nitrogliceryny nie podawać przy objawach wstrząsu – bladość skóry, zlanie zimnym potem) Nie wolno pacjentom podawać preparatów zawierającychdiklofenak, odradza się również podawanieglikozydów nasercowychoraz żadnych innych leków również nasercowych albo nadciśnieniowych. Pomoc lekarska rozpoczyna się już w karetce pogotowia, doktor wykonuje podstawowe pomiary (tętno, ciśnienie krwi, EKG), od tej pory pacjent jest stale monitorowany. Podawany jest tlen i leki zmniejszające ból (zapobieganie wstrząsom). Stosuje się tak zwany kryteria MONA (Morfina, O-tlen, Nitrogliceryna i Aspiryna). W chwili, gdy chory trafia do szpitala, rozpoczyna się seria działań zależnych od charakteru i zaawansowania zawału. Konieczne jest udrożnienie tętnicy wieńcowej, w tym celu wykonuje się angioplastykę wieńcową albo pomostowanie aortalno wieńcowe albo podaje leki fibrolityczne. Ciągle podaje się leki zmniejszające ból. Podaje się mieszankę KIG (potas, insulina, glukoza), co pomaga w regeneracji niedokrwionych komórek. Ważne jest również podjęcie właściwej rehabilitacji.

Czym jest Zawał Serca znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy Z .

  • Dodano:
  • Autor: