siatkówki zwyrodnienie co to jest
Co oznacza Zwyrodnienie Siatkówki? Skutki Prawdopodobny obraz widziany poprzez osobę chorą na.

Czy przydatne?

Definicja Zwyrodnienie Siatkówki

Definicja z ang. Retinal degeneration, z niem. Netzhaut-Degeneration.

Co znaczy: polecany specjalista: okulista Prawdopodobny obraz widziany poprzez osobę chorą na retinopatię barwnikową (widzenie lunetowe) (licencja, autorzy) Zmiany w obrębie siatkówki prowadzące do częściowej albo całkowitej utraty wzroku. Widzenie zanika najpierw na obrzeżach (widzenie lunetowe) i w nocy (nyktalopia). Zmiany mogą powstawać z powodu powikłań stanów zapalnych siatkówki albo być wadą dziedziczną rozwijającą się w różnych momentach życia. Objawy mroczki przed oczami pływanie obrazu przed oczami widzenie nieostre widzenie niewyraźne zaburzenia widzenia Powody Zwyrodnienie siatkówki może postać w efekcie: stanów zapalnych spowodowanych bakteriami, wirusami, pasożytami albo toksynami retinopatii barwnikowej (z łaciny:retinitis pigmentosa) – zanikanie komórek siatkówki w efekcie odkładania się barwnika i zaburzeń krążenia w obrębie siatkówki, ujawnia się w wieku młodzieńczym, choroba ma charakter dziedziczny zwyrodnienia plamki żółtej (Age-related Macular Degeneration, AMD) – stan zapalny centralnej części siatkówki odpowiedzialnej z ostre widzenie, choroba dotyczy osób starszych, mechanizm zwyrodnieniowy jest długotrwały, jest najczęstszą powodem utraty wzroku u osób po 65 r. ż. suchego (występuje u 80% chorych) - stworzenie druzów w pobliżu plamki żółtej na dnie oka mokrego, a więc wysiękowego (bardzo groźne, odpowiada za 90% przypadków utraty widzenia) – przerośnięcie siatkówki nieprawidłowymi naczyniami Diagnoza W razie pogorszenia widzenia konieczna jest jak najszybsza wizyta z okulistą. By wykryć retinopatię barwnikową należy wykonać badanie dna oka (oftalmoskopia) badanie pola widzenia (perymetrię) adaptometrię– badanie umiejętności adaptacji systemupręcikowegodo ciemności densydometrię siatkówkową- ocena ilości barwnika przez obserwację różnicy między ilością światła wpadającego do oka a ilością światła odbitego W celu rozpoznania AMD przeprowadza się: test Amslera (określa stan plamki żółtej i jej okolicy) angiografię fluoresceinową (kontrastowe badanie naczyń krwionośnych dna oka) Leczenie Nie są znane skuteczne sposoby leczenia retinopatii. Podejmuje się próaby podawania leków rozszerzających naczynia, duże dawki witamin A i E i czynnik wzrostu fibroblastów (BFGF). Trwają badania nad terapią genową, modyfikacją apoptozy i transplantacjami siatkówki. W celu hamowania mechanizmów zwyrodnieniowych wynikających z AMD leki wstrzykiwane są do gałkowo. Do ciała szklistego wstrzykuje się również leki antyaniogenne. Pacjenci powinni pozostawać pod stałą kontrolą skuteczności leczenia (optyczna tomografia oka, angiografia fluoresceinowa).

Czym jest Zwyrodnienie Siatkówki znaczenie w słowniku Przyczyny i objawy Z .

  • Dodano:
  • Autor: