etapy rozwoju życia ziemi co to jest
Przyczyny Etapy rozwoju życia na Ziemi objawy. Leczenie ewolucji organizmów Kenozoiczna Czwartorzęd.

Czy przydatne?

Definicja Etapy rozwoju życia na Ziemi

Co to jest: Era Moment mln lat temu Przebieg ewolucji organizmów Kenozoiczna Czwartorzęd 1,8 – dziś W okresie zlodowaceń roślinność tundrowa, w okresie pomiędzy zlodowaceniami roślinność leśna, bagienna i wodna. Wymieranie wielkich ssaków. Po okresie zlodowaceń rozwój współcześnie istniejących zbiorowisk roślinnych. Pojawienie się człowieka rozumnego i rozwój społeczności ludzkiej. Trzeciorzęd 65 – 1,8 Rozwój roślin okrytonasiennych, w tym roślin jednoliściennych. Duże zróżnicowanie ssaków. Bogaty świat stawonogów i mięczaków. Wymieranie belemnitów. Pod koniec okresu pojawienie się hominidów. Mezozoiczna Kreda 144 – 65 Rozwój dwuliściennych. Ograniczenie rozwoju roślin nagonasiennych. Pojawienie się torbaczy i ssaków łożyskowych. Pod koniec okresu wymieranie wielu gatunków, między innymi dinozaurów, belemnitów i amonitów. Jura 206 – 144 Liczne rośliny nagonasienne. Rozwój amonitów i belemnitów. Ogromny rozwój gadów (dinozaurów). Pojawienie się ptaków (Archeopteryx), stekowców i ryb kostnych. Mezozoiczna Trias 248 – 206 Panowanie roślin nagonasiennych. Wymieranie paproci nasiennych. Rozwój gadów. Kolejne ogromne wymieranie – giną prymitywne płazy, a pod koniec okresu prymitywne gady (kotylozaury). Pojawienie się pierwszych ssaków. Paleozoiczna Perm 290 – 248 Rozwój roślin nagonasiennych i paproci nasiennych. Schyłek widłaków i skrzypów. Rozwój owadów, skorupiaków słodkowodnych, kotylozaurów, gadów morskich. Następne ogromne wymieranie – giną między innymi trylobity i ryby pancerne. Karbon 354 – 290 Dominacja skrzypów, widłaków i paproci nasiennych tworzących lasy. Na lądzie pojawiają się owady uskrzydlone i ślimaki. Występują płazy. Szczyt rozwoju rekinów i liliowców. Dewon 417 – 354 Rozwój roślin: paproci, skrzypów, widłaków, szczyt rozwoju ramienionogów. Różnorodność ryb. Pierwsze płazy i stawonogi lądowe. Pod koniec okresu ogromne wymieranie. Sylur 443 – 417 Rośliny naczyniowe na lądzie. Dominacja glonów. Pierwsze grzyby. Występują trylobity, liliowce, łodziki, wieloraki. Pojawienie się ryb. Ordowik 490 – 443 Obfitość glonów. Szczyt rozwoju trylobitów i głowonogów. Liczne koralowce i szkarłupnie, pierwsze bezszczękowce i rośliny lądowe. Pod koniec okresu ogromne wymieranie. Kambr 543 – 490 Rozwój glonów morskich (krasnorostów, brunatnic i zielenic). Liczne morskie bezkręgowce. Pojawienie się trylobitów i pierwszych strunowców – tak zwany eksplozja kambryjska Proterozoiczna 2500 – 543 Występują bakterie (pośród nich sinice), pierwotniaki i glony (pierwsze eukarionty). Pojawienie się organizmów wielokomórkowych (bezkręgowców). Archaiczna 3800 – 25003800 Organizmy prokariotyczne. Najstarsze szczątki organizmów datowane są na 3,5 mld lat. Z tego także okresu pochodzą twory wapienne, tak zwany stromatolity, które zawdzięczają własne stworzenie sinicom (organizmy fotosyntetyzujące). Przypuszczalny początek życia na Ziemi – biogeneza. Do przyspieszenia tempa ewolucji organizmów jednokomórkowych przyczyniło się uzyskanie umiejętności do rozmnażania płciowego. Natomiast łączenie się w kolonie umożliwiło stworzenie organizmów wielokomórkowych.

Czym jest Etapy rozwoju życia na Ziemi znaczenie w słowniku Objawy i skutki E .