schemat chemioterapii co to jest
Schemat Chemioterapii, Częściowa Remisja, Hematolog, Dna, Test Funkcjonalny Płuc, Transplantacja.

Definicje onkologia

 • Co to jest Leukopenia Definicja we krwi obwodowej, powodujący obniżenie odporności organizmu do walki z bakteriami, grzybami albo wirusami
 • Co to jest Autologiczna Transplantacja Definicja rodzaj przeszczepu szpiku kostnego, który pochodzi od chorego
 • Co to jest Angiogeneza Definicja mechanizm tworzenia naczyń włosowatych
 • Co to jest Monoklonalne Przeciwciała Definicja przeciwciała skierowane przeciwko pojedynczemu celowi na powierzchni komórki, służące także w terapii biologicznej
 • Co to jest X Promieniowanie Definicja promieniowanie roentgena, stosowane w niskiej dawce, by przekazać precyzyjny wygląd wnętrza organizmu, w wysokiej dawce, by leczyć
 • Co to jest Chemioterapii Cykle Definicja stosowany do opisania procesu poddawania się chemioterapii, z przerwą między cyklami, pozwalającą na wzmocnienie organizmu
 • Co to jest Przepona Definicja cienkie mięśnie oddzielające jamę klatki piersiowej od jamy brzucha
 • Co to jest Przeciwwymiotne Leki Definicja leki zapobiegające albo redukujące uczucie nudności albo wymioty
 • Co to jest Histologia Definicja czynnościach tkanki. Na podstawie wyglądu tkanki pod mikroskopem można zdiagnozować określone rodzaje nowotworów
 • Co to jest Kostny Szpik Definicja wewnątrz kości. Zawiera między innymi niedojrzałe komórki macierzyste, które różnicują się następnie w trzy rodzaje komórek krwi
 • Co to jest Terapeutyczny Standard Definicja najczęściej stosowana leczenie pierwszoliniowa
 • Co to jest Limfatyczny Układ Definicja naczynia, tkanki i narządy, które przechowują i przenoszą limfocyty walczące z infekcjami albo innymi chorobami
 • Co to jest Drugoliniowa Terapia Definicja leczenie, którą się przepisuje, gdy leczenie pierwszoliniowa nie zadziałała albo kiedy nastąpił nawrót dolegliwości
 • Co to jest Śluzówki Zapalenie Definicja zapalenie j. ustnej wywołane chemioterapią
 • Co to jest Xerostomia Definicja chwilowe zahamowanie produkcji śliny
 • Co to jest Stopnia Niewielkiego Nowotwór Definicja nowotwór ograniczony, masa guza niewielka
 • Co to jest Nowotwór Definicja się spod kontroli naturalnego mechanizmu obronnego organizmu. Czasami komórki nowotworowe rozrastają się i tworzą guz. Gdy są obecne we
 • Co to jest Zahamowania produkcji komórek krwi Definicja zahamowanie tworzenie się czerwonych komórek krwi, białych komórek krwi i trombocytów i może być efektem ubocznym terapii
 • Co to jest Grasica Definicja gruczoł znajdujący się za mostkiem, gdzie dojrzewają limfocyty T
 • Co to jest Onkolog Definicja nowotworów. Dodatkowo onkolodzy mogą się specjalizować w chemioterapii, radioterapii (radiolog) albo chirurgii (chirurg onkologiczny
 • Co to jest Pcr Definicja test molekularny wykrywający nawet małe ilości materiału genetycznego, na przykład swoistego dla nowotworu
 • Co to jest Mri Definicja magnetycznego, wykorzystuje częstotliwość fal magnetycznych albo radiowych, by pokazać precyzyjny obraz organizmu. Dzięki tej metodzie
 • Co to jest Zaawansowana Choroba Definicja kiedy zajęte zostały liczne narządy albo jest spora masa komórek nowotworowych
 • Co to jest Limfa Definicja chłonka) – płyn tkankowy spływający do naczyń chłonnych, tworzący układ naczyń limfatycznych, rozprowadzający limfocyty
 • Co to jest Synergizm Definicja leki podawane są wspólnie, by zwiększać skuteczność terapii przeciwnowotworowej, jakiej byśmy nie uzyskali przy pojedynczym podawaniu tych
 • Co to jest Neutrofili Liczba Całkowita Definicja białych komórek krwi), których rola bazuje na zapobieganiu infekcjom. Przy niskim poziomie całkowitej liczby neutrofili wrasta ryzyko
 • Co to jest Ryzyka Czynniki Definicja czynniki, których występowanie powiększa prawdopodobieństwo, iż w organizmie może (lecz nie musi) rozwinąć się nowotwór
 • Co to jest Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi Definicja pojawia się, kiedy szpik kostny dawcy uznaje tkanki biorcy jako obce i rozpoczyna je niszczyć
 • Co to jest Etiologia Definicja powód dolegliwości
 • Co to jest Zaawansowanie Definicja ustala masę komórek nowotworowych w organizmie i zajęte narządy
 • Co to jest Chłoniak Definicja się w węzłach chłonnych albo tkankach i narządach mechanizmu odpornościowego. Do chłoniaków zaliczamy chłoniaki Hodgkina i chłoniaki
 • Co to jest Pamięci Komórki Definicja zniszczeniu patogenów albo niepożądanych komórek, pozostałe limfocyty B i T przekształcają się w komórki pamięci, które mają za zadanie
 • Co to jest Toksyczność Definicja niechciane konsekwencje uboczne terapii nowotworowej takie jak: spadek liczby komórek krwi, nudności, wymioty czy strata włosów
 • Co to jest Ogólne Objawy Definicja symptomy występujące w całym organizmie na przykład gorączka, nocne pocenie czy strata wagi
 • Co to jest Komputerowa Tomografia Definicja TK) – metoda obrazowania, wykorzystująca promieniowanie X i przedstawiająca bardzo szczegółowe zdjęcia z wnętrza organizmu
 • Co to jest Tarczycy Niedoczynność Definicja stan, gdzie następuje niedobór hormonów tarczycy, powodujący spowolnienie przemian metabolicznych, suchą skórę, zmęczenie i senność
 • Co to jest Echokardiogram Definicja badanie serca dzięki ultradźwięków. Badanie rekomendowane, gdy istnieje podejrzenie toksycznego wpływu chemioterapii na pracę serca
 • Co to jest Zmęczenie Definicja codziennych czynności, dodatkowo objawia się uczuciem znużenia, senności i drażliwości. Może występować w czasie dolegliwości nowotworowej
 • Co to jest Limfocyt Definicja rodzaj białych krwinek. Limfocyty są przenoszone poprzez chłonkę i są częścią układu odpornościowego walczącego z infekcjami
 • Co to jest Radioterapia Definicja promieniowania rentgenowskiego (promieniowanie X) Wysokie dawki wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego, skierowane ściśle
 • Co to jest Remisja Całkowita Definicja termin stosowany dla ustalenia stanu, gdzie wszystkie oznaki dolegliwości ustąpiły po zakończeniu leczenia
 • Co to jest Chemioterapia Definicja leczenie, mające na celu zahamowanie rozrastających się gwałtownie komórek nowotworowych
 • Co to jest Przerzut Definicja rozprzestrzenienie się nowotworu na inne narządy w organizmie
 • Co to jest Choroby Nawrót Definicja powrót nowotworu po zakończeniu leczenia i uzyskaniu remisji
 • Co to jest Radiolog Definicja doktor specjalista w dziedzinie radioterapii
 • Co to jest Biopsja Definicja pobranie małego wycinka tkanki (na przykład z węzła chłonnego) i przebadanie go pod mikroskopem
 • Co to jest Plazmatyczne Komórki Definicja przeciwciała, które wspomagają organizm w usuwaniu albo niszczeniu toksyn, bakterii i niektórych komórek nowotworowych
 • Co to jest Antygen Definicja komórkowej, umożliwiające rozpoznanie obcych komórek poprzez układ odpornościowy. Antygeny czasami nazywane są markerami
 • Co to jest Chorego Ogólny Stan Definicja ustala umiejętność chorego do wykonywania codziennych czynności
 • Co to jest Ograniczona Choroba Definicja ograniczonych częściach organizmu na przykład w małej ekipie węzłów chłonnych albo w określonej części ciała (szyja, pod pachami
 • Co to jest Radiacji Pole Definicja miejsce w organizmie poddawane radioterapii
 • Co to jest Immunologiczny Test Definicja badanie krwi, dzięki któremu można wykryć białka albo antygeny obecne w nowotworze
 • Co to jest Scyntygrafia Definicja który jest gromadzony poprzez komórki nowotworowe. Scyntygrafię przeprowadza się na przykład u chorych na chłoniaka Hodgkina. Bazuje ona
 • Co to jest Idiotyp Definicja mały fragment przeciwciała aktualny na powierzchni limfocyta B albo plazmocytu
 • Co to jest Pet Definicja sposób obrazowania całego organizmu stosowana, by zidentyfikować miejsca zaatakowane poprzez nowotwór. Test ten wykazuje zmianę aktywności
 • Co to jest Pierwszoliniowa Terapia Definicja leczenie podawana jako pierwsza po potwierdzeniu diagnozy występowania w organizmie nowotworu
 • Co to jest Hypogeusia Definicja upośledzenie smaku
 • Co to jest Choroba oporna na leczenie Definicja stan, gdzie organizm nie odpowiada na leczenie
 • Co to jest Antyangiogenna Terapia Definicja leczenie mające na celu zapobieganie tworzeniu naczyń włosowatych, co skutkuje zahamowanie wzrostu i pomniejszenie nowotworu
 • Co to jest Obwodowa Neuropatia Definicja nerwowym. Stan może być wywołany oddziaływaniem niektórych leków; najczęstsze oznaki to osłabienie i odrętwienie ustalonych części ciała na
 • Co to jest Gen Definicja podstawowa jednostka dziedziczności, występująca w każdej żywej komórce, warunkująca stworzenie pojedynczego białka
 • Co to jest Chłonne Węzły Definicja naczyniami układu limfatycznego. Istnieją tysiące węzłów chłonnych umiejscowione w całym organizmie człowieka, z ekipami węzłów w karku
 • Co to jest Choroby Progresja Definicja termin wykorzystywany do ustalenia pogorszenia się stany chorego, pomimo zastosowanego leczenia (niepowodzenie w leczeniu
 • Co to jest Przeciwciało Definicja plazmatyczne pod wpływem pobudzenia poprzez antygeny toksyn, bakterii i niektórych komórek nowotworowych. Połączenie przeciwciała z
 • Co to jest Rokowanie Definicja prawdopodobny wynik dolegliwości, wraz z prawdopodobieństwem wyzdrowienia
 • Co to jest Wyleczenie Definicja kiedy leczenie zostało zakończone, nie występują jakiekolwiek oznaki dolegliwości i poprzez długi moment nie nastąpił nawrót dolegliwości
 • Co to jest Białaczka Definicja dolegliwość charakteryzująca się nadprodukcją niepoprawnych albo niedojrzałych komórek krwi, które krążą we krwi
 • Co to jest Śledziona Definicja jamy brzusznej, blisko żołądka. Największy narząd limfatyczny u człowieka, produkuje i przechowuje limfocyty i uwalnia je, kiedy potrzeba
 • Co to jest Miejscowa Terapia Definicja leczenie ograniczona do obszaru, gdzie występuje nowotwór
 • Co to jest Sternberga Reed Komórki Definicja chorych na chłoniaka Hodgkina. Stwierdzenie występowania tych komórek jest najczęściej potwierdzeniem występowania tego nowotworu
 • Co to jest Radioimmunoterapia Definicja leczenie przy zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych znakowanych radioaktywnymi izotopami
 • Co to jest Dysgeuzja Definicja osłabione albo zniekształcone odczuwanie bodźców smakowych
 • Co to jest Przeciwnowotworowa Szczepionka Definicja których podanie ma spowodować odpowiedź obronną organizmu. W razie szczepionek przeciwnowotworowych, stosujemy je w czasie dolegliwości a
 • Co to jest Neutropenia Definicja niepoprawnie niski poziom neutrofili (białych komórek krwi walczących z infekcjami
 • Co to jest Cewnik Definicja to urządzenie, połączone z żyłą czasowo albo na stałe, wykorzystywane do podawania leków
 • Co to jest Remisja Definicja remisji, jeśli po leczeniu nowotwór jest niewykrywalny (remisja całkowita) albo zostało go mniej niż 50% pierwotnej wielkości (remisja
 • Co to jest Odpornościowy Układ Definicja mechanizm obrony organizmu poprzez infekcjami
 • Co to jest Guz Definicja Guz może się pojawić w każdym miejscu w organizmie, może być to guz łagodny albo złośliwy. Nazwa guz nie zawsze znaczy nowotwór
 • Co to jest Genowa Terapia Definicja struktury genetycznej komórki nowotworowej tak, by była bardziej podatna na działanie układu odpornościowego albo powodowała śmierć komórki
 • Co to jest Łysienie Definicja alopecia) - strata włosów, następująca w czasie leczenia. Zdarzenie najczęściej chwilowe, bo włosy odrastają po zakończeniu chemioterapii
 • Co to jest Laparoskopia Definicja wprowadzeniu narzędzi poprzez powłoki brzuszne (bez szerokiego rozcinania skalpelem jak w konwencjonalnej operacji), by pobrać małą próbkę
 • Co to jest Naczyniowo-nabłonkowy czynnik wzrostu Definicja VEGF) –substancja stymulująca formowanie się naczyń krwionośnych, angiogenezę – mechanizm tworzenia naczyń warunkujący przyrost nowotworu
 • Co to jest Bólu Uśmierzanie Definicja leczenie zapobiegające pojawianiu się albo zmniejszanie natężenia odczucia bólu
 • Co to jest Remisja Trwała Definicja leczenie trwa latami. W większości przypadków, im dłuższy moment trwania remisji, tym większa szansa na utrzymanie remisji i większe
 • Co to jest Anemia Definicja niedokrwistość) – niedobór czerwonych krwinek, powodujący osłabienie i zmęczenie
 • Co to jest Patomorfolog Definicja chorób na podstawie zmian mikroskopowych w tkance albo narządach. Każda tkanka, gdzie istnieje podejrzenie występowania nowotworu musi być
 • Co to jest Pozawęzłowa Choroba Definicja kiedy występuje rozprzestrzenianie się dolegliwości na przykład chłoniaka poza układ limfatyczny
 • Co to jest Choroby Ustabilizowanie Definicja stan, gdzie nie ma ani poprawy ani pogorszenia dolegliwości
 • Co to jest Najwyższa Dawka Definicja do przyjęcia dawkę leku poprzez określony czas wskutek którego wystąpią konsekwencje uboczne tolerowane poprzez organizm chorego. Wykazano
 • Co to jest Immunoterapia Definicja zobacz leczenie biologiczna
 • Co to jest Neutrofile Definicja fundamentalny typ białych komórek krwi, jaki można znaleźć w organizmie człowieka. Rola ich bazuje na zapobieganiu infekcjom
 • Co to jest Kliniczne Badania Definicja się nowe leki, w celu zbadania czy są bezpieczne, skuteczne i mniej toksyczne niż dotychczasowe leczenie. Uczestnictwo w badaniach
 • Co to jest Polepszenie Definicja leczeniu następuje pomniejszenie masy nowotworu, lecz jeszcze ma on rozmiar większą niż połowa pierwotnej wielkości
 • Co to jest Trombocytopenia Definicja trombocytów (płytek krwi) we krwi, związana jest z krwawieniami, jako iż trombocyty odpowiadają za mechanizm krzepnięcia krwi
 • Co to jest Biologiczna Terapia Definicja sposób polegająca na stymulacji mechanizmu odpornościowego do walki z infekcją albo chorobą nowotworową
 • Co to jest Allogeniczna Transplantacja Definicja procedura przekazania choremu szpiku kostnego pochodzącego od innego dawcy
 • Co to jest Płuc Funkcjonalny Test Definicja ocena czynności układu oddechowego, mająca na celu zmierzenie skuteczności zamiany tlenu i dwutlenku węgla
 • Co to jest Dna Definicja skrót dla kwasu deoksyrybonukleinowego z angielskiego Deoxyribonucleic acid. Nośnik informacji genetycznej w organizmie
 • Co to jest Hematolog Definicja doktor specjalista hematologii, specjalizujący się w chorobach układu rozrostowego
 • Co to jest Remisja Częściowa Definicja zmalała poniżej połowy wielkości początkowej, lecz jest nadal obecna. Nowotwór jest jeszcze wykrywalny i regularnie zaleca się inną metodę
 • Co to jest Chemioterapii Schemat Definicja połączone leki przeciwnowotworowe, podawane w określonej dawce i w określonej kolejności, na podstawie ściśle określonego planu

Pojęcia z leczenia onkologicznego

Co to znaczy w onkologii? Co to jest onkologia i hematoonkologia? Słownik onkologiczny.

Skutki Schemat Chemioterapii, Częściowa Remisja, Hematolog, Dna, Test Funkcjonalny Płuc, Transplantacja Allogeniczna, Terapia Biologiczna, Trombocytopenia przyczyny.

Działanie Schemat Chemioterapii, Częściowa Remisja, Hematolog, Dna objawy.