przykłady anemia terapia co to jest
CZYM JEST Anemia, Terapia Genowa, Hematolog, Dawka Najwyższa, Ustabilizowanie Choroby.

Definicje onkologia

 • Co to jest Naczyniowo-nabłonkowy czynnik wzrostu Definicja VEGF) –substancja stymulująca formowanie się naczyń krwionośnych, angiogenezę – mechanizm tworzenia naczyń warunkujący przyrost nowotworu
 • Co to jest Hypogeusia Definicja upośledzenie smaku
 • Co to jest Remisja Trwała Definicja leczenie trwa latami. W większości przypadków, im dłuższy moment trwania remisji, tym większa szansa na utrzymanie remisji i większe
 • Co to jest Białaczka Definicja dolegliwość charakteryzująca się nadprodukcją niepoprawnych albo niedojrzałych komórek krwi, które krążą we krwi
 • Co to jest Trombocytopenia Definicja trombocytów (płytek krwi) we krwi, związana jest z krwawieniami, jako iż trombocyty odpowiadają za mechanizm krzepnięcia krwi
 • Co to jest Gen Definicja podstawowa jednostka dziedziczności, występująca w każdej żywej komórce, warunkująca stworzenie pojedynczego białka
 • Co to jest Immunoterapia Definicja zobacz leczenie biologiczna
 • Co to jest Chłoniak Definicja się w węzłach chłonnych albo tkankach i narządach mechanizmu odpornościowego. Do chłoniaków zaliczamy chłoniaki Hodgkina i chłoniaki
 • Co to jest Ograniczona Choroba Definicja ograniczonych częściach organizmu na przykład w małej ekipie węzłów chłonnych albo w określonej części ciała (szyja, pod pachami
 • Co to jest Śluzówki Zapalenie Definicja zapalenie j. ustnej wywołane chemioterapią
 • Co to jest Neutrofili Liczba Całkowita Definicja białych komórek krwi), których rola bazuje na zapobieganiu infekcjom. Przy niskim poziomie całkowitej liczby neutrofili wrasta ryzyko
 • Co to jest Chemioterapii Schemat Definicja połączone leki przeciwnowotworowe, podawane w określonej dawce i w określonej kolejności, na podstawie ściśle określonego planu
 • Co to jest Miejscowa Terapia Definicja leczenie ograniczona do obszaru, gdzie występuje nowotwór
 • Co to jest Limfocyt Definicja rodzaj białych krwinek. Limfocyty są przenoszone poprzez chłonkę i są częścią układu odpornościowego walczącego z infekcjami
 • Co to jest Tarczycy Niedoczynność Definicja stan, gdzie następuje niedobór hormonów tarczycy, powodujący spowolnienie przemian metabolicznych, suchą skórę, zmęczenie i senność
 • Co to jest Allogeniczna Transplantacja Definicja procedura przekazania choremu szpiku kostnego pochodzącego od innego dawcy
 • Co to jest Drugoliniowa Terapia Definicja leczenie, którą się przepisuje, gdy leczenie pierwszoliniowa nie zadziałała albo kiedy nastąpił nawrót dolegliwości
 • Co to jest Limfa Definicja chłonka) – płyn tkankowy spływający do naczyń chłonnych, tworzący układ naczyń limfatycznych, rozprowadzający limfocyty
 • Co to jest Mri Definicja magnetycznego, wykorzystuje częstotliwość fal magnetycznych albo radiowych, by pokazać precyzyjny obraz organizmu. Dzięki tej metodzie
 • Co to jest Angiogeneza Definicja mechanizm tworzenia naczyń włosowatych
 • Co to jest Choroba oporna na leczenie Definicja stan, gdzie organizm nie odpowiada na leczenie
 • Co to jest Antygen Definicja komórkowej, umożliwiające rozpoznanie obcych komórek poprzez układ odpornościowy. Antygeny czasami nazywane są markerami
 • Co to jest Patomorfolog Definicja chorób na podstawie zmian mikroskopowych w tkance albo narządach. Każda tkanka, gdzie istnieje podejrzenie występowania nowotworu musi być
 • Co to jest Kliniczne Badania Definicja się nowe leki, w celu zbadania czy są bezpieczne, skuteczne i mniej toksyczne niż dotychczasowe leczenie. Uczestnictwo w badaniach
 • Co to jest Dna Definicja skrót dla kwasu deoksyrybonukleinowego z angielskiego Deoxyribonucleic acid. Nośnik informacji genetycznej w organizmie
 • Co to jest Przeciwnowotworowa Szczepionka Definicja których podanie ma spowodować odpowiedź obronną organizmu. W razie szczepionek przeciwnowotworowych, stosujemy je w czasie dolegliwości a
 • Co to jest Chemioterapia Definicja leczenie, mające na celu zahamowanie rozrastających się gwałtownie komórek nowotworowych
 • Co to jest Radioterapia Definicja promieniowania rentgenowskiego (promieniowanie X) Wysokie dawki wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego, skierowane ściśle
 • Co to jest Komputerowa Tomografia Definicja TK) – metoda obrazowania, wykorzystująca promieniowanie X i przedstawiająca bardzo szczegółowe zdjęcia z wnętrza organizmu
 • Co to jest Polepszenie Definicja leczeniu następuje pomniejszenie masy nowotworu, lecz jeszcze ma on rozmiar większą niż połowa pierwotnej wielkości
 • Co to jest Biologiczna Terapia Definicja sposób polegająca na stymulacji mechanizmu odpornościowego do walki z infekcją albo chorobą nowotworową
 • Co to jest Stopnia Niewielkiego Nowotwór Definicja nowotwór ograniczony, masa guza niewielka
 • Co to jest Przerzut Definicja rozprzestrzenienie się nowotworu na inne narządy w organizmie
 • Co to jest Radiolog Definicja doktor specjalista w dziedzinie radioterapii
 • Co to jest Choroby Nawrót Definicja powrót nowotworu po zakończeniu leczenia i uzyskaniu remisji
 • Co to jest Onkolog Definicja nowotworów. Dodatkowo onkolodzy mogą się specjalizować w chemioterapii, radioterapii (radiolog) albo chirurgii (chirurg onkologiczny
 • Co to jest Odpornościowy Układ Definicja mechanizm obrony organizmu poprzez infekcjami
 • Co to jest Autologiczna Transplantacja Definicja rodzaj przeszczepu szpiku kostnego, który pochodzi od chorego
 • Co to jest Radioimmunoterapia Definicja leczenie przy zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych znakowanych radioaktywnymi izotopami
 • Co to jest Synergizm Definicja leki podawane są wspólnie, by zwiększać skuteczność terapii przeciwnowotworowej, jakiej byśmy nie uzyskali przy pojedynczym podawaniu tych
 • Co to jest Laparoskopia Definicja wprowadzeniu narzędzi poprzez powłoki brzuszne (bez szerokiego rozcinania skalpelem jak w konwencjonalnej operacji), by pobrać małą próbkę
 • Co to jest Antyangiogenna Terapia Definicja leczenie mające na celu zapobieganie tworzeniu naczyń włosowatych, co skutkuje zahamowanie wzrostu i pomniejszenie nowotworu
 • Co to jest Terapeutyczny Standard Definicja najczęściej stosowana leczenie pierwszoliniowa
 • Co to jest Sternberga Reed Komórki Definicja chorych na chłoniaka Hodgkina. Stwierdzenie występowania tych komórek jest najczęściej potwierdzeniem występowania tego nowotworu
 • Co to jest Monoklonalne Przeciwciała Definicja przeciwciała skierowane przeciwko pojedynczemu celowi na powierzchni komórki, służące także w terapii biologicznej
 • Co to jest Chorego Ogólny Stan Definicja ustala umiejętność chorego do wykonywania codziennych czynności
 • Co to jest Neutrofile Definicja fundamentalny typ białych komórek krwi, jaki można znaleźć w organizmie człowieka. Rola ich bazuje na zapobieganiu infekcjom
 • Co to jest Ryzyka Czynniki Definicja czynniki, których występowanie powiększa prawdopodobieństwo, iż w organizmie może (lecz nie musi) rozwinąć się nowotwór
 • Co to jest Pet Definicja sposób obrazowania całego organizmu stosowana, by zidentyfikować miejsca zaatakowane poprzez nowotwór. Test ten wykazuje zmianę aktywności
 • Co to jest Chemioterapii Cykle Definicja stosowany do opisania procesu poddawania się chemioterapii, z przerwą między cyklami, pozwalającą na wzmocnienie organizmu
 • Co to jest Histologia Definicja czynnościach tkanki. Na podstawie wyglądu tkanki pod mikroskopem można zdiagnozować określone rodzaje nowotworów
 • Co to jest Chłonne Węzły Definicja naczyniami układu limfatycznego. Istnieją tysiące węzłów chłonnych umiejscowione w całym organizmie człowieka, z ekipami węzłów w karku
 • Co to jest Cewnik Definicja to urządzenie, połączone z żyłą czasowo albo na stałe, wykorzystywane do podawania leków
 • Co to jest Biopsja Definicja pobranie małego wycinka tkanki (na przykład z węzła chłonnego) i przebadanie go pod mikroskopem
 • Co to jest Idiotyp Definicja mały fragment przeciwciała aktualny na powierzchni limfocyta B albo plazmocytu
 • Co to jest Limfatyczny Układ Definicja naczynia, tkanki i narządy, które przechowują i przenoszą limfocyty walczące z infekcjami albo innymi chorobami
 • Co to jest Nowotwór Definicja się spod kontroli naturalnego mechanizmu obronnego organizmu. Czasami komórki nowotworowe rozrastają się i tworzą guz. Gdy są obecne we
 • Co to jest Radiacji Pole Definicja miejsce w organizmie poddawane radioterapii
 • Co to jest Guz Definicja Guz może się pojawić w każdym miejscu w organizmie, może być to guz łagodny albo złośliwy. Nazwa guz nie zawsze znaczy nowotwór
 • Co to jest Scyntygrafia Definicja który jest gromadzony poprzez komórki nowotworowe. Scyntygrafię przeprowadza się na przykład u chorych na chłoniaka Hodgkina. Bazuje ona
 • Co to jest Łysienie Definicja alopecia) - strata włosów, następująca w czasie leczenia. Zdarzenie najczęściej chwilowe, bo włosy odrastają po zakończeniu chemioterapii
 • Co to jest Dysgeuzja Definicja osłabione albo zniekształcone odczuwanie bodźców smakowych
 • Co to jest Choroby Progresja Definicja termin wykorzystywany do ustalenia pogorszenia się stany chorego, pomimo zastosowanego leczenia (niepowodzenie w leczeniu
 • Co to jest Przepona Definicja cienkie mięśnie oddzielające jamę klatki piersiowej od jamy brzucha
 • Co to jest Remisja Całkowita Definicja termin stosowany dla ustalenia stanu, gdzie wszystkie oznaki dolegliwości ustąpiły po zakończeniu leczenia
 • Co to jest Pcr Definicja test molekularny wykrywający nawet małe ilości materiału genetycznego, na przykład swoistego dla nowotworu
 • Co to jest Bólu Uśmierzanie Definicja leczenie zapobiegające pojawianiu się albo zmniejszanie natężenia odczucia bólu
 • Co to jest Leukopenia Definicja we krwi obwodowej, powodujący obniżenie odporności organizmu do walki z bakteriami, grzybami albo wirusami
 • Co to jest Wyleczenie Definicja kiedy leczenie zostało zakończone, nie występują jakiekolwiek oznaki dolegliwości i poprzez długi moment nie nastąpił nawrót dolegliwości
 • Co to jest Zahamowania produkcji komórek krwi Definicja zahamowanie tworzenie się czerwonych komórek krwi, białych komórek krwi i trombocytów i może być efektem ubocznym terapii
 • Co to jest Śledziona Definicja jamy brzusznej, blisko żołądka. Największy narząd limfatyczny u człowieka, produkuje i przechowuje limfocyty i uwalnia je, kiedy potrzeba
 • Co to jest Płuc Funkcjonalny Test Definicja ocena czynności układu oddechowego, mająca na celu zmierzenie skuteczności zamiany tlenu i dwutlenku węgla
 • Co to jest Zmęczenie Definicja codziennych czynności, dodatkowo objawia się uczuciem znużenia, senności i drażliwości. Może występować w czasie dolegliwości nowotworowej
 • Co to jest Remisja Definicja remisji, jeśli po leczeniu nowotwór jest niewykrywalny (remisja całkowita) albo zostało go mniej niż 50% pierwotnej wielkości (remisja
 • Co to jest Immunologiczny Test Definicja badanie krwi, dzięki któremu można wykryć białka albo antygeny obecne w nowotworze
 • Co to jest Toksyczność Definicja niechciane konsekwencje uboczne terapii nowotworowej takie jak: spadek liczby komórek krwi, nudności, wymioty czy strata włosów
 • Co to jest Echokardiogram Definicja badanie serca dzięki ultradźwięków. Badanie rekomendowane, gdy istnieje podejrzenie toksycznego wpływu chemioterapii na pracę serca
 • Co to jest Obwodowa Neuropatia Definicja nerwowym. Stan może być wywołany oddziaływaniem niektórych leków; najczęstsze oznaki to osłabienie i odrętwienie ustalonych części ciała na
 • Co to jest Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi Definicja pojawia się, kiedy szpik kostny dawcy uznaje tkanki biorcy jako obce i rozpoczyna je niszczyć
 • Co to jest Etiologia Definicja powód dolegliwości
 • Co to jest Przeciwciało Definicja plazmatyczne pod wpływem pobudzenia poprzez antygeny toksyn, bakterii i niektórych komórek nowotworowych. Połączenie przeciwciała z
 • Co to jest Przeciwwymiotne Leki Definicja leki zapobiegające albo redukujące uczucie nudności albo wymioty
 • Co to jest Xerostomia Definicja chwilowe zahamowanie produkcji śliny
 • Co to jest Ogólne Objawy Definicja symptomy występujące w całym organizmie na przykład gorączka, nocne pocenie czy strata wagi
 • Co to jest Zaawansowanie Definicja ustala masę komórek nowotworowych w organizmie i zajęte narządy
 • Co to jest Pozawęzłowa Choroba Definicja kiedy występuje rozprzestrzenianie się dolegliwości na przykład chłoniaka poza układ limfatyczny
 • Co to jest Zaawansowana Choroba Definicja kiedy zajęte zostały liczne narządy albo jest spora masa komórek nowotworowych
 • Co to jest Pamięci Komórki Definicja zniszczeniu patogenów albo niepożądanych komórek, pozostałe limfocyty B i T przekształcają się w komórki pamięci, które mają za zadanie
 • Co to jest Remisja Częściowa Definicja zmalała poniżej połowy wielkości początkowej, lecz jest nadal obecna. Nowotwór jest jeszcze wykrywalny i regularnie zaleca się inną metodę
 • Co to jest Plazmatyczne Komórki Definicja przeciwciała, które wspomagają organizm w usuwaniu albo niszczeniu toksyn, bakterii i niektórych komórek nowotworowych
 • Co to jest Rokowanie Definicja prawdopodobny wynik dolegliwości, wraz z prawdopodobieństwem wyzdrowienia
 • Co to jest Neutropenia Definicja niepoprawnie niski poziom neutrofili (białych komórek krwi walczących z infekcjami
 • Co to jest Pierwszoliniowa Terapia Definicja leczenie podawana jako pierwsza po potwierdzeniu diagnozy występowania w organizmie nowotworu
 • Co to jest Kostny Szpik Definicja wewnątrz kości. Zawiera między innymi niedojrzałe komórki macierzyste, które różnicują się następnie w trzy rodzaje komórek krwi
 • Co to jest Grasica Definicja gruczoł znajdujący się za mostkiem, gdzie dojrzewają limfocyty T
 • Co to jest X Promieniowanie Definicja promieniowanie roentgena, stosowane w niskiej dawce, by przekazać precyzyjny wygląd wnętrza organizmu, w wysokiej dawce, by leczyć
 • Co to jest Choroby Ustabilizowanie Definicja stan, gdzie nie ma ani poprawy ani pogorszenia dolegliwości
 • Co to jest Najwyższa Dawka Definicja do przyjęcia dawkę leku poprzez określony czas wskutek którego wystąpią konsekwencje uboczne tolerowane poprzez organizm chorego. Wykazano
 • Co to jest Hematolog Definicja doktor specjalista hematologii, specjalizujący się w chorobach układu rozrostowego
 • Co to jest Genowa Terapia Definicja struktury genetycznej komórki nowotworowej tak, by była bardziej podatna na działanie układu odpornościowego albo powodowała śmierć komórki
 • Co to jest Anemia Definicja niedokrwistość) – niedobór czerwonych krwinek, powodujący osłabienie i zmęczenie

Pojęcia z leczenia onkologicznego

Co to znaczy w onkologii? Co to jest onkologia i hematoonkologia? Słownik onkologiczny.

Skutki CZYM JEST Anemia, Terapia Genowa, Hematolog, Dawka Najwyższa, Ustabilizowanie Choroby, Promieniowanie X, Grasica, Szpik Kostny, Terapia Pierwszoliniowa, Neutropenia przyczyny.

Działanie Przykłady Anemia, Terapia Genowa, Hematolog, Dawka Najwyższa objawy.