węglowodany cukrowce cukry co to jest
Przyczyny Węglowodany (cukrowce, cukry, sacharydy) objawy. Leczenie wielowodorowymi.

Czy przydatne?

Definicja Węglowodany (cukrowce, cukry, sacharydy)

Co to jest: Zbudowane z węgla, wodoru i tlenu są wielowodorowymi polihydroksyaldehydami (aldozy) albo polihydroksyketonami (ketozy), lub także związkami, z których z powodu hydrolizy powstają aldozy albo ketozy. Wzór sumaryczny większości węglowodanów ma postać: Cx(H2O)y. Właściwości węglowodanów zależą od wielkości i budowy cząsteczek.Węglowodany podzielone są na:– monosacharydy (cukry proste);– polisacharydy (cukry złożone), do których należą oligosacharydy (wielocukry małocząsteczkowe) i polisacharydy (wielocukry wielkocząsteczkowe), powstałe na drodze kondensacji wielu cząsteczek cukrów prostych; istnieją także pochodne monosacharydów, które także mogą ulegać kondensacji.Ponadto węglowodany mogą łączyć się z niecukrowymi związkami organicznymi, tworząc na przykład nukleotydy, glikozydy, glikoproteidy, glikolipidy.

Czym jest Węglowodany (cukrowce, cukry znaczenie w słowniku Objawy i skutki W .