węglowodany, cukrowce, cukry, sacharydy
Przyczyny Węglowodany (cukrowce, cukry, sacharydy objawy. Leczenie wielowodorowymi polihydroksyaldehydami (aldozy) albo polihydroksyketonami (ketozy), lub. Co to znaczy Węglowodany (cukrowce, cukry, sacharydy skutki uboczne.

Czy przydatne?

Definicja Węglowodany (cukrowce, cukry, sacharydy

Co to jest:Zbudowane z węgla, wodoru i tlenu są wielowodorowymi polihydroksyaldehydami (aldozy) albo polihydroksyketonami (ketozy), lub także związkami, z których z powodu hydrolizy powstają aldozy albo ketozy. Wzór sumaryczny większości węglowodanów ma postać: Cx(H2O)y. Właściwości węglowodanów zależą od wielkości i budowy cząsteczek.Węglowodany podzielone są na:– monosacharydy (cukry proste);– polisacharydy (cukry złożone), do których należą oligosacharydy (wielocukry małocząsteczkowe) i polisacharydy (wielocukry wielkocząsteczkowe), powstałe na drodze kondensacji wielu cząsteczek cukrów prostych; istnieją także pochodne monosacharydów, które także mogą ulegać kondensacji.Ponadto węglowodany mogą łączyć się z niecukrowymi związkami organicznymi, tworząc na przykład nukleotydy, glikozydy, glikoproteidy, glikolipidy.

Czym jest Węglowodany (cukrowce, cukry, sacharydy) znaczenie w słowniku Objawy i skutki W .