więcej genów nieallelicznych co to jest
Przyczyny Więcej genów nieallelicznych objawy. Leczenie jedną cechę. Występuje wówczas.

Czy przydatne?

Definicja Więcej genów nieallelicznych

Co to jest: Więcej genów nieallelicznych wpływa na jedną cechę. Występuje wówczas współdziałanie genów. Istnieją trzy możliwości współdziałania genów. – Dopełnianie polega na wzajemnym uzupełnianiu się efektów działania genów, zwanych dopełniającymi. Odpowiednikiem jest dziedziczenie barwy kwiatów groszku pachnącego uwarunkowane poprzez dwa geny, z których jeden jest odpowiedzialny za syntezę substancji bezbarwnej, a drugi za syntezę enzymu przekształcającego bezbarwną substancję w ciemnoróżowy barwnik antocyjanowy. Stąd wytworzenie barwy ciemnoróżowej uwarunkowane jest obecnością obu substancji, a zatem i obecnością przynajmniej jednego allela dominującego w każdej parze. – Kumulacja występuje, gdy efekty działania różnych genów nieallelicznych ulegają sumowaniu. Geny takie nazywane są kumulatywnymi (poligenami), na przykład geny determinujące barwę skóry człowieka, barwę sierści u myszy, kształt kwiatów wyżlinu, barwa ziaren pszenicy. Przy większej liczbie genów kumulatywnych warunkujących daną cechę ( na przykład przyrost) zmienność ma charakter ciągły. Ponadto na sumujące się efekty działania poligenów może nakładać się także wpływ środowiska – Epistaza polega na hamowaniu poprzez jeden gen ekspresji innego genu nieallelicznego. Gen taki ujawnia się tylko wtedy, gdy oba allele hamującego go genu będą recesywne. Działanie genu epistatycznego warunkuje ( na przykład występowanie odmian cebuli o barwie czerwonej, żółtej i białej.

Czym jest Więcej genów nieallelicznych znaczenie w słowniku Objawy i skutki W .