rozpoznanie chłoniaka ostrego co to jest
Czym jest Radioterapii, obserwacji chorego i leczenia z chwilą nasilenia się objawów, agresywnej.

Czy przydatne?

Pierwotne rozpoznanie chłoniaka ostrego lub podostrego w stopniu zaawansowania III jest wskazaniem do

  • a) monolekowej chemioterapii
  • b) radioterapii
  • c) obserwacji chorego i leczenia z chwilą nasilenia się objawów
  • d) agresywnej wielolekowej chemioterapii +/- radioterapii
  • e) E leczenia mieloablacyjnego z przeszczepem komórek krwiotwórczych