medycyna odległość co to jest
Porada przy Medycyna na odległość. Definicja jedną z najnowszych form medycyny i opieki zdrowotnej.

Czy przydatne?

Co oznacza Medycyna na odległość

Definicja z ang. Medical distance, z niem. medizinische Abstand.

Definicja: Medycyna na odległość, inaczej zwana telemedycyną, jest jedną z najnowszych form medycyny i opieki zdrowotnej. Kluczową jej zaletą to jest, że łączy przedmioty informatyki, telekomunikacji w raz z medycyną. Wykorzystując nowe technologie pozwala na przełamanie geograficznych barier. Pozwala na wymianę specjalistycznych informacji przez przekaz obrazów statycznych, jak i dynamicznych (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Dzięki telemedycynie możliwa jest diagnoza na odległość. Telemedycyna znalazła duże wykorzystanie w zakresie chirurgii. Tam używana jest ona do przeprowadzania operacji „na odległość”. Nowoczesna medycyna razem z innowacyjną technologią wykorzystują szybkie procesory i algorytmy do cyfrowego przetwarzania i kompresji sygnałów, pozwalają na przesyłanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, a również umożliwiają interaktywną transmisję audiowizualną z wyjątkową dokładnością – w momencie rzeczywistym. Do zalet telemedycyny, będącej niejako medycyną przyszłości, zaliczyć można między innymi: ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi, szybką diagnozę i pomoc medyczną w ratownictwie, powiększenie możliwości szkolenia lekarzy i personelu medycznego.

Czym jest Medycyna na odległość znaczenie w Działanie w leczeniu M .