prywatne ośrodki leczenia co to jest
Porada przy Prywatne ośrodki leczenia uzależnień. Definicja populacji dorosłych. O rodzaju.

Czy przydatne?

Co oznacza Prywatne ośrodki leczenia uzależnień

Definicja z ang. Private addiction treatment centers, z niem. Privat Sucht Behandlungszentren.

Definicja: Epidemiologia uzależnień podaje, iż dotyczą one około 20% populacji dorosłych. O rodzaju przyjmowanych substancji decydują najczęściej położenie geograficzne i religia. W Polsce z oczywistych względów dominującym uzależnieniem jest alkoholizm. Publiczna służba zdrowia dysponuje bardzo rozbudowaną siecią różnych placówek oferujących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu. Jednak z kilku względów mechanizm ten nie działa poprawnie. W ośrodkach tych sporą część stanowią pacjenci zobligowani do leczenia przez Sąd, cześć pacjentów przebywa w oddziałach ze względów socjalnych. Te grupy zazwyczaj mają niewielką motywacje do terapii, unikają zaangażowania w mechanizm. Placówki te regularnie prowadzą terapię w grupach przekraczających 15 osób. W oddziałach brak lekarzy psychiatrów, zaburzony jest mechanizm diagnozy. Oczekiwanie na leczenie uzależnień w trybie stacjonarnym trwa kilka tygodni, w ośrodkach uznanych za „lepsze” do kilku miesięcy. Warunki socjalne panujące w publicznych szpitalach są regularnie skandaliczne, pokoje wieloosobowe, utrudniony dostęp do sanitariatów. Przypadek ta sprawiła, iż powstał popyt na prywatne Ośrodki Leczenia Uzależnień. Szereg osób związanych zawodowo z psychoterapią uzależnień postanowiło wykorzystać tą sytuację. Większość z tych osób ma nawet dobre zamiary, albo czuje misję. Niestety jest pozbawiona wyobraźni. W Polsce działa kilkadziesiąt tak zwany „klinik, ośrodków, centrum” i tak dalej detoksykacyjnych i pseudo-terapeutycznych. Zostały one otwarte w prywatnych, nieprzystosowanych domkach, brak tam profesjonalnej kadry. Ta przypadek naraża zdrowie i życie osób poddających się tam terapii. Pacjenci uzależnieni od alkoholu regularnie mają liczne powikłania alkoholizmu, choroby współistniejące. Leczenie alkoholizmu wymaga podejścia holistycznego, bezwzględnie stałego nadzoru wykwalifikowanego personelu medycznego. Nasze prawo jasno określa w jakich warunkach mogą być leczeni pacjenci w warunkach stacjonarnych, placówki oferujące takie leczenie muszą posiadać status Zakładu Opieki zdrowotnej. Znaczy to, iż spełniają podstawowe normy sanitarno – epidemiologiczne i zatrudniają personel o wymaganych kwalifikacjach. W reklamach i ogłoszeniach widocznych w sieci 90% widoczne są placówki nielegalne, trzeba uznać, iż z premedytacją prowadzą działalność obliczoną na zysk za wszelaką cenę. Bolesne to jest, iż żerują na nieszczęściu osób uzależnionych i ich rodzin. Narażają swoich pacjentów na poważne niebezpieczeństwo. Szukając profesjonalnej placówki zajmującej się leczeniem uzależnień, proponuję sprawdzić ją w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej, znajdą tam Kraj także zakres usług oferowanych poprzez dany zakład. Umieszczone tam placówki, są regularnie kontrolowane, gwarantuje to stałe utrzymanie jakości świadczonych usług.

Czym jest Prywatne ośrodki leczenia znaczenie w Działanie w leczeniu P .