trening autogenny hipnoza co to jest
Porada przy Trening autogenny i hipnoza jako metody psychoterapii. Definicja zahipnotyzowania.

Czy przydatne?

Co oznacza Trening autogenny i hipnoza jako metody psychoterapii

Definicja z ang. Autogenic training and hypnosis as a method of psychotherapy, z niem. Autogenes Training und Hypnose als Methode der Psychotherapie.

Definicja: W roku 1646 po raz pierwszy opisano sytuacja zahipnotyzowania koguta. Pracę naukową nad hipnozą rozpoczął Hypolyte Bernheim w roku 1880 Hypolyte Bernheim. Stał się on wiodącym badaczem tego zjawiska do chwili obecnej nie traktowanego poważnie i nazywanego zazwyczaj „sztuczką”. Sprzeciwił się on dotychczasowym poglądom twierdzącym, iż tylko histerycy ulegają hipnozie. Jednym z uczniów Hypolyte’a był Zygmunt Freud -twórca psychoanalizy. Francuski psycholog i farmaceuta Emilie Coue wprowadził metodę psychoterapii, samodoskonalenia i kojenia poprzez autosugestię albo samodzielną hipnozę. Sensację wywołała jego podręcznik „Samo opanowane poprzez świadomą autosugestię” wydana w roku 1920. Coue opracował także nową metodę autosugestii przez powtarzanie słów albo obrazów do podświadomego umysłu.Jego mantra „Z każdym dniem, pod każdym względem, czuję się coraz lepiej.” (Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux) znana jest do dziś. W roku 1932 Johannes Heinrich Schultz wydał książkę „Trening autogenny – samoodprężenie poprzez koncentrację”. Opisywała ona techniki relaksacji neuromięśniowej polegającej na wywoływaniu poprzez autohipnozę stanu zbliżonego do autohipnozy czy medytacji wewnętrznej. Schultz zastosował techniki używane w jodze i medytacji zen pomijając jednak ich aspekt religijny.Trening autogenny stosuje się przy nerwicach, chorobach psychosomatycznych, położnictwie, dolegliwościach hormonalnych, zaburzeniach foniatrycznych, stomatologii i przy drobnych zabiegach chirurgicznych. Przedmioty treningu autogennego znajdują własne wykorzystanie w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.

Czym jest Trening autogenny i hipnoza znaczenie w Działanie w leczeniu T .