chemioterapia co to jest
Co oznacza Chemioterapia w leczeniu raka. Jak działa hamujących rozwój albo niszczących komórki.

Czy przydatne?

Co to jest Chemioterapia

Definicja z ang. chemotherapy, z niem. Chemotherapie.

W leczeniu raka: Chemioterapia- w onkologii: sposób leczenia dzięki leków hamujących rozwój albo niszczących komórki nowotworowe przez podane ich do krążenia ogólnosystemowego, raczej dożylnie. Osoba poddana chemioterapii może przyjmować jeden lek albo kombinację kilku leków. Większość preparatów podawana jest przez wlew dożylny, wybrane mogą być podawane doustnie albo w postaci zastrzyku, albo także jako wlewy do jam ciała.patrz także: Chemioterapia neoadjuwantowa ,

Czym jest Chemioterapia działanie w Leczenie raka C .