gamma promieniowanie co to jest
Co oznacza Promieniowanie Gamma w leczeniu raka. Jak działa promieniowania elektromagnetycznego. Za.

Czy przydatne?

Co to jest Promieniowanie Gamma

Definicja z ang. Gamma radiation, z niem. Gammastrahlung.

W leczeniu raka: Promieniowanie Gamma- wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Za promieniowanie gamma uznaje się promieniowanie o energii kwantu większej od 10 keV, co odpowiada częstotliwości większej od 2,42 EHz, a długości fali mniejszej od 124 pm. Zakres ten częściowo pokrywa się z zakresem promieniowania rentgenowskiego. W wielu publikacjach rozróżnienie promieniowania gamma i promieniowania X opiera się na ich źródłach, a nie na długości fali. Promieniowanie gamma produkowane jest z powodu przemian jądrowych lub zderzeń jąder albo cząstek subatomowych, a promieniowanie rentgenowskie, z powodu zderzeń elektronów z atomami. Promieniowanie gamma jest promieniowaniem jonizującym i przenikliwym. Nazwa promieniowania gamma pochodzi od greckiej litery ?.patrz także: Nóż gamma,

Czym jest Promieniowanie Gamma działanie w Leczenie raka P .